fbpx

Du học Đài Loan: Danh sách các trường đại học và học viện Đài Loan tuyển sinh niên khóa 2024

Trường học Đài Loan

Viet Global tổng hợp danh sách các trường đại học và học viện tại Đài Loan hiện đang tuyển sinh cho niên học 2024 sắp đến. Chúng tôi đã phân loại các trường theo tỉnh thành để các bạn học sinh, sinh viên tiện tham khảo.

Danh sách các trường đại học ở Đài Loan tuyển sinh năm 2024

1/ Đài Bắc

STT TÊN TRƯỜNG (tiếng Việt) TÊN TRƯỜNG (tiếng Anh) TÊN VIẾT TẮT
1 Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Bắc National Taipei University of Education NTUE
2 Đại học Quốc lập Nghệ thuật Đài Bắc Taipei National University of the Arts TNUA
3 Đại học Khoa học Kỹ thuật quốc lập Đài Loan National Taiwan University of Science and Technology NTUST
4 Đại học Thế Tân Shih Hsin University SHU
5 Đại học Y khoa Đài Bắc Taipei Medical University TMU
6 Đại học Khoa học và Công nghệ Thành phố Đài Bắc Taipei City University of Science and Technology TPCU
7 Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Hoa China University of Science and Technology CUST
8 Đại học Quốc lập Chính trị National Chengchi University NCCU
9 Đại học Quốc lập Dương Minh National Yang-Ming University NYMU
10 Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan National Taiwan Normal University NTNU
11 Đại học Khoa học sức khỏe và Điều dưỡng Quốc lập Đài Bắc National Taipei University of Nursing and Health Science NTUNHS
12 Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc lập Đài Bắc National Taipei University of Technology NTUT
13 Đại học Văn hóa Trung Hoa Chinese Culture University CCU
14 Đại học Đông Ngô Soochow University SCU
15 Đại học Đại Đồng Tatung University TTU
16 Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc China University of Technology CUTE
17 Đại học Khoa học Kỹ thuật Thành Thị Đài Bắc Taipei of Science and Technology University  TPCU
18 Đại học Quốc lập Đài Loan National Taiwan University NTU
19 Đại học Đài Bắc University of Taipei UTAIPEI
20 Đại học Minh Truyền Ming Chuan University  MCU
21 Đại học Thực Tiễn Shih Chien University USC
22 Đại học Y học Đài Bắc Taipei Medical University TMU
23 Đại học Kinh doanh Quốc Gia Đài Bắc National Taipei University of Business NTUB
24 Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Bắc National Taipei University of Technology NTUT
25 Đại Học  Khoa học Và Công nghệ Đức Minh Takming University Of Science And Technology TUST
26 Đại học Công nghệ Trí Lí Chihlee University of Technology CLU
27 Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Hoa China University of Science and Technology USTC
28 Đại học Công nghệ Trung Quốc China University of Technology CUTe
29 Đại học Công nghệ Hồng Quốc Đức Lâm HungKuo Delin University of Technology HDUT

2/ Đài Trung

STT TÊN TRƯỜNG (tiếng Việt) TÊN TRƯỜNG (tiếng Anh) TÊN VIẾT TẮT
1 Đại học Quốc lập Trung Hưng National Chung Hsing University NCHU
2 Đại học Á Châu Asia University ASIA
3 Đại học Y dược Trung Quốc China Medical University CMU
4 Đại học Phùng Giáp Feng Chia University FCU
5 Đại học Khoa học Kỹ thuật Tu Bình Hsiuping University of Science and Technology HUST
6 Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoằng Quang Hungkuang University HK
7 Đại học Quốc lập Sư phạm Đài Trung National Taichung University of Education NTCU
8 Đại học Khoa học Kỹ thuật Kiều Quang Overseas Chinese University OCU
9 Đại học Tịnh Nghi Providence University PU
10 Đại học Công nghệ Quốc gia Cần Ích National Chin-yi University of Technology NCUT
11 Đại học Công nghệ Triều Dương Chaoyang University of Technology CYUT
12 Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Đài Central Taiwan University of Science and Technology CTUST

3/ Đài Nam

STT TÊN TRƯỜNG (tiếng Việt) TÊN TRƯỜNG (tiếng Anh) TÊN VIẾT TẮT
1 Đại học Khang Ninh University of Kang Ning UKN
2 Đại học Côn Sơn Kun Shan University KSU
3 Đại học Tin lành Trường Vinh Chang Jung Christian  University CJCU
4 Đại học Dược và Khoa Học Gia Nam Chia Nan University of Pharmacy and Science CHNA
5 Đại học Kỹ thuật y khoa Chung Hoa Chung Hwa University of Medical Technology CUMT
6 Đại học Khoa học kỹ thuật Viễn Đông Far East University FEU
7 Đại học Quốc lập Thành Công National Cheng Kung University NCKU
8 Đại học Quốc lập Sư phạm Đài Trung National Taichung University of Education NTCU
9 Đại học Khoa học và kỹ thuật Nam Đài Loan Southern Taiwan University of Science and Technology STUST
10 Đại học Công nghệ Đài Nam Tainan University of Technology TUT
11 Đại học Thủ Phủ Đài Loan Taiwan Shoufu University TSU

4/ Tân Đài Bắc

STT TÊN TRƯỜNG (tiếng Việt) TÊN TRƯỜNG (tiếng Anh) TÊN VIẾT TẮT
1 Đại học Khoa học và Công nghệ Cảnh Văn Jinwen University of Science and Technology JUST
2 Đại học Đông Nam Tungnan University TNU
3 Đai học Khoa học Kỹ thuật Tỉnh Ngô Hsing Wu University HWU
4 Đại học Kỹ thuật Hàng hải Đài Bắc Taipei University of Marine Technology TUMT

5/ Cao Hùng

STT TÊN TRƯỜNG (tiếng Việt) TÊN TRƯỜNG (tiếng Anh) TÊN VIẾT TẮT
1 Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc lập Đệ Nhất Cao Hùng National Kaohsiung First University of Science and Technology NKFUST
2 Đại học Kỹ thuật Phụ Anh Fooyin University FYU
3 Đại học Nghĩa Thủ I-shou University ISU
4 Đại học Kỹ thuật Cao Uyển Kao Yuan University KYU
5 Đại học Y học Cao Hùng Kaohsiung Medical University KMU
6 Đại học Quốc gia Sư phạm Cao Hùng National Kaohsiung Normal  University NKNU
7 Đại học Quốc gia Du Lịch và Khách sạn Cao Hùng National Kaohsiung  University of Hospitality and Tourism NKUHT
8 Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn National Sun Yet-san University NSYSU
9 Đại học Quốc gia Cao Hùng National University of Kaohsiung NUK
10 Đại học Thiết kế Đông Phương Tung Fang design University TF
11 Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo Wenzao Ursuline University of languages WZU
12 Đại học Thụ Đức Shu-Te University STU
13 Đại học Kỹ thuật Chánh Tú Cheng Shiu University CSU

6/ Các tỉnh thành khác của Đài Loan

STT TÊN TRƯỜNG (tiếng Việt) TÊN TRƯỜNG (tiếng Anh) TÊN VIẾT TẮT ĐỊA ĐIỂM
1 Đại học Khoa học Kỹ thuật Long Hoa Lunghwa University of Science and Technology LHU Đào Viên
2 Đại học Thương mại Quốc gia Đài Bắc National Taipei University of Business NTUB Đào Viên
3 Đại học Nghệ thuật và Điện ảnh Sùng Hữu Chungyu University of Film and Arts CIT Cơ Long
4 Đại học Quốc lập Nghi Lan National Ilan University NIU Nghi Lan
5 Đại học Phật Quang Fo Guang University FGU Nghi Lan
6 Đại học Quốc lập Gia Nghĩa National Chiayi University NCYU Gia Nghĩa
7 Đại học Nam Hoa Nanhua University NHU Gia Nghĩa
8 Học viện Khoa học Kỹ thuật và Quản lý Đạo Giang Toko University TOKO Gia Nghĩa
9 Đại học Khoa học Kỹ thuật Ngô Phụng WuFeng University WFU Gia Nghĩa
10 Đại học Sư phạm Quốc lập Chương Hóa National Changhua University of Education NCUE Chương Hóa
11 Đại học Khoa học Kỹ thuật Kiến Quốc Chienkuo Technology University CTU Chương Hóa
12 Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Châu Chung Chou University of Science and Technology CCUT Chương Hóa
13 Đại học Đại Diệp Dayeh University DYU Chương Hóa
14 Đại học Minh Đạo MingDao University MDU Chương Hóa
15 Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân Minghsin University of Science and Technology MUST Tân Trúc
16 Đại học Quốc lập Thanh Hoa National Tsing Hua University NTHU Tân Trúc
17 Đại học Công nghệ Nam Khai Nankai University of Technology NKU Nam Đầu
18 Đại học Quốc lập Đài Đông National Taitung University NTTU Đài Đông
19 Đại học Khoa học Kỹ thuật Mỹ Hòa Meiho University MU Bình Đông
20 Đại học Đại Nhân Tajen University TAJEN Bình Đông
21 Đại học Quốc lập Đông Hoa National Dong Hwa University NDHU Hoa Liên
22 Đại học Khoa học Kỹ thuật Từ Tế Tzu Chi University of Science and Technology TCUST Hoa Liên
23 Đại học Quốc lập quốc tế Kỵ Nam National Chi Nan University NCNU Nam Đầu
24 Đại học Quốc lập Hồ Vĩ National Formosa University NFU Vân Lâm
25 Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc lập Vân Lâm National Yunlin University of Science and Technology NYUST (YunTech) Vân Lâm
26 Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoàn Cầu TransWorld University TWU Vân Lâm
Trường học Đài Loan
Các trường đại học và học viện tại Đài Loan đã chính thức mở cổng tuyển sinh cho niên học 2024

Danh sách các học viện ở Đài Loan tuyển sinh năm 2024

STT TÊN TRƯỜNG (tiếng Việt) TÊN TRƯỜNG (tiếng Anh) TÊN VIẾT TẮT ĐỊA ĐIỂM
1 Học viện Kỹ thuật Hòa Xuân Fortune Institute of Technology FIT Cao Hùng
2 Học viện Quản lý và Sức khỏe Kinh Quốc Ching Kuo Institute of Management and Health CKIMH Cơ Long
3 Học viện Kỹ thuật Trung Du Chungyu Institute of Technology CIT Cơ Long
4 Học viện Kỹ thuật Sáng Kiến Đào Viên Taoyuan Innovation Institute of Technology TIIT Đào Viên
5 Học viện Kỹ thuật Đại Hán Dahan Institute of Technology DAHAN Hoa Liên
6 Học viện Khách sạn và Lữ hành Đài Loan Taiwan Hospitality and Tourism University THTU Hoa Liên
7 Học viện Kỹ thuật Lan Dương Lan Yang Institute of Technology FIT Nghi Lan
8 Học viện Công nghệ Lê Minh Lee-Ming Institute of Technology LIT Tân Bắc
9 Học viện Công nghệ Á Đông Oriental Institute of Technology OIT Tân Bắc
10 Học viện Công nghệ Nam Á Nanya Institute of Technology Đào Viên

Liên hệ với Viet Global để được tư vấn chi tiết về các chương trình du học Đài Loan. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị hồ sơ xin học và hỗ trợ đăng ký với trường bên Đài.

ĐỂ LẠI THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

    – Hotline / Zalo: 0908 558 959

    – Email: hcmc@hcv.edu.vn

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *