fbpx

Du học Đài Loan: Danh sách các trường cao đẳng, đại học Đài Loan

Các trường Đài Loan

Hiện tại Đài Loan có 166 trường cao đẳng và đại học, bao gồm 55 trường công lập, 111 trường dân lập. Hệ thống trường được chia thành: đại học (university), học viện (college), cao đẳng nghề (junior college). Đại học và học viện đều có đào tạo hệ cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Cao đẳng nghề chỉ cấp bằng tốt nghiệp nghề.

Trung tâm Viet Global gửi đến các bạn danh sách mới nhất về các trường cao đẳng và đại học tại Đài Loan. Tất cả website của các trường đều có tiếng Hoa và tiếng Anh, bạn có thể tìm hiểu về các khóa học, thông tin nhập học và học bổng. Hãy tham khảo danh sách các trường cao đẳng, đại học dưới đây.

School Name (in English) School Name (in Chinese) Website Telephone
Public University 公立綜合大學
National Central University 國立中央大學 http://www.ncu.edu.tw (03)4227151
National Changhua University of Education 國立彰化師範大學 http://www.ncue.edu.tw (04)7232105
National Cheng Kung University 國立成功大學 http://www.ncku.edu.tw (02)29393091
National Chengchi University 國立政治大學 http://www.nccu.edu.tw (03)5715131
National Chi Nan University 國立暨南國際大學 http://www.ncnu.edu.tw (049)6003100
National Chiao Tung University 國立交通大學 http://www.nctu.edu.tw (03)5712121
National Chiayi University 國立嘉義大學 http://www.ncyu.edu.tw (05)2717000
National Chung Cheng University 國立中正大學 http://www.ccu.edu.tw (05)2720411
National Chung Hsing University 國立中興大學 http://www.nchu.edu.tw (04)22873181
National Dong Hwa University 國立東華大學 http://www.ndhu.edu.tw (038)635000
National Ilan University 國立宜蘭大學 http://www.niu.edu.tw (03)9357400
National Kaohsiung Normal University 國立高雄師範大學 http://www.nknu.edu.tw (07)7172930
National Kinmen Institute of Technology 國立金門大學 http://www.km.kuas.edu.tw (082)373233
National Open University 國立空中大學 http://www.nou.edu.tw (02)22829355
National Sun Yat-sen University 國立中山大學 http://www.nsysu.edu.tw (07)5252000
National Taipei University 國立臺北大學 http://www.ntpu.edu.tw (02)26748189
National Taitung University 國立臺東大學 http://www.nttu.edu.tw (089)318855
National Taiwan Normal University 國立臺灣師範大學 http://www.ntnu.edu.tw (02)33663366
National Taiwan Ocean University 國立臺灣海洋大學 http://www.ntou.edu.tw (02)24622192
National Taiwan University 國立臺灣大學 http://www.ntu.edu.tw (02)77341111
National Tsing Hua University 國立清華大學 http://www.nthu.edu.tw (06)2757575
National United University 國立聯合大學 http://www.nuu.edu.tw (037)381000
National University of Kaohsiung 國立高雄大學 http://www.nuk.edu.tw (07)5919000
National University of Tainan 國立臺南大學 http://www.nutn.edu.tw (06)2133111
National Yang-Ming University 國立陽明大學 http://www.ym.edu.tw (02)28267000
Taipei Municipal University of Education 臺北市立教育大學 http://w3.tmue.edu.tw (02)23113040
The Open University of Kaohsiung 高雄市立空中大學 http://www.ouk.edu.tw (07)8012008
Public University of Science and Technology (and College) 公立科技大學
(含單科大學)
   
National Chin-Yi University of Technology 國立勤益科技大學 http://www.ncut.edu.tw (04)23924505
National Formosa University 國立虎尾科技大學 http://www.nfu.edu.tw (05)6329643
National Hsinchu University of Education 國立新竹教育大學 http://www.nhcue.edu.tw (035)213132
National Kaohsiung First University of Science and Technology 國立高雄第一科技大學 http://www.nkfust.edu.tw (07)6011000
National Kaohsiung Hospitality College 國立高雄餐旅大學 http://www.nkuht.edu.tw (07)8060505
National Kaohsiung Marine University 國立高雄海洋科技大學 http://www.nkmu.edu.tw (07)3617141
National Kaohsiung University of Applied Sciences 國立高雄應用科技大學 http://www.kuas.edu.tw (07)3814526
National Penghu University 國立澎湖科技大學 http://www.npu.edu.tw (06)9264115
National Pingtung Institute of Commerce 國立屏東商業技術學院 http://www.npic.edu.tw (08)7238700
National Pingtung University of Education 國立屏東教育大學 http://web.npue.edu.tw (08)7226141
National Pingtung University of Science and Technology 國立屏東科技大學 http://www.npust.edu.tw (08)7703202
National Taichung Institute of Technology 國立臺中技術學院 http://www.ntit.edu.tw (04)22195678
National Taichung University 國立臺中教育大學 http://www.ntcu.edu.tw (04)22183199
National Taipei College of Business 國立臺北商業技術學院 http://www.ntcb.edu.tw (02)23935263
National Taipei College of Nursing 國立臺北護理健康大學 http://www.ntunhs.edu.tw (02)28227101
National Taipei University of Education 國立臺北教育大學 http://www.ntue.edu.tw (02)27321104
National Taipei University of Technology 國立臺北科技大學 http://www.ntut.edu.tw (02)27712171
National Taiwan College of Performing Arts 國立臺灣戲曲學院 http://www.tcpa.edu.tw (02)27962666
National Taiwan College of Physical Education 國立臺灣體育學院 http://www.ntcpe.edu.tw (04)22213108
National Taiwan Sport University 國立體育大學 http://www.ntsu.edu.tw (03)3283201
National Taiwan University of Arts 國立臺灣藝術大學 http://www.ntua.edu.tw (02)22722181
National Taiwan University of Science and Technology 國立臺灣科技大學 http://www.ntust.edu.tw (02)27333141
National Yunlin University of Science and Technology 國立雲林科技大學 http://www.yuntech.edu.tw (05)5342601
Tainan National University of the Arts 國立臺南藝術大學 http://www.tnnua.edu.tw (06)6930100
Taipei National University of the Arts 國立臺北藝術大學 http://www.tnua.edu.tw (02)28961000
Public Junior College 公立專科學校
National Taichung Nursing College 國立臺中護理專科學校 http://www.ntcnc.edu.tw (04)22196999
National Tainan Institute of Nursing 國立臺南護理專科學校 http://www.ntin.edu.tw (06)2110900
National Taitung Junior College 國立臺東專科學校 http://www.ntc.edu.tw (089)226389
Private University 私立大學
Aletheia University 真理大學 http://www.au.edu.tw (02)26212121
Asia University 亞洲大學 http://www.asia.edu.tw (04)23323456
Chang Gung University 長庚大學 http://www.cgu.edu.tw (03)2118800
Chang Jung Christian University 長榮大學 http://www.cjcu.edu.tw (06)2785123
Chung Hua University 中華大學 http://www.chu.edu.tw (035)374281
Chung Yuan Christian University 中原大學 http://www.cycu.edu.tw (03)2659999
Dayeh University 大葉大學 http://www.dyu.edu.tw (04)8511888
Feng Chia University 逢甲大學 http://www.fcu.edu.tw (04)24517250
Fo Guang University 佛光大學 http://www.fgu.edu.tw (03)9871000
Fu Jen Catholic University 天主教輔仁大學 http://www.fju.edu.tw (02)29052000
Hsuan Chuang University 玄奘大學 http://www.hcu.edu.tw (03)5302255
Huafan University 華梵大學 http://www.hfu.edu.tw (02)26632102
I-Shou University 義守大學 http://www.isu.edu.tw (07)6577711
Kainan University 開南大學 http://www.knu.edu.tw (03)3412500
Ming Chuan University 銘傳大學 http://www.mcu.edu.tw (02)28824564
Mingdao University 明道大學 http://www.mdu.edu.tw (04)8876660
Nanhua University 南華大學 http://www.nhu.edu.tw (05)2721001
Providence University 靜宜大學 http://www.pu.edu.tw (04)26328001
Shih Chien University 實踐大學 http://www.usc.edu.tw (02)25381111
Shih Hsin University 世新大學 http://www.shu.edu.tw (02)22368225
Soochow University 東吳大學 http://www.scu.edu.tw (02)28819471
Tamkang University 淡江大學 http://www.tku.edu.tw (02)26215656
Tatung University 大同大學 http://www.ttu.edu.tw (02)25925252
Tunghai University 東海大學 http://www.thu.edu.tw (04)23590121
Tzu Chi University 慈濟大學 http://www.tcu.edu.tw (038)565301
University of Kang Ning 康寧大學 http://www.ukn.edu.tw (06)2552500
Yuan Ze University 元智大學 http://www.yzu.edu.tw (03)4638800
Private University of Science and Technology (and College) 私立科技大學
(含單科大學)
Asia – Pacific Institute of Creativity 亞太創意技術學院 http://www.apic.edu.tw (037)605500
Central Taiwan University of Science and Technology 中臺科技大學 http://www.ctust.edu.tw (04)22391647
Chang Gung Institute of Technology 長庚技術學院 http://www.cgit.edu.tw (03)2118999
Chaoyang University of Technology 朝陽科技大學 http://www.cyut.edu.tw (04)23323000
Cheng Shiu University 正修科技大學 http://www.csu.edu.tw (07)7358800
Chia Nan University of Pharmacy & Science 嘉南藥理科技大學 http://www.chna.edu.tw (06)2664911
Chienkuo Technology University 建國科技大學 http://www.ctu.edu.tw (04)7111111
Chihlee Institute of Technology 致理技術學院 http://www.chihlee.edu.tw (02)22576167
China Medical University 中國醫藥大學 http://www.cmu.edu.tw (04)22053366
China University of Science and Technology 中華科技大學 http://csie.cust.edu.tw (02)27821862
China University of Technology 中國科技大學 http://www.ckitc.edu.tw (02)29313416
Chinese Culture University 中國文化大學 http://www.pccu.edu.tw (02)28610511
Ching Kuo Institute of Management and Health 經國管理暨健康學院 http://www.cku.edu.tw (02)24372093
Ching Yun University 清雲科技大學 http://www.cyu.edu.tw (03)4581196
Chung Chou Institute of Technology 中州技術學院 http://www.ccut.edu.tw (04)8311498
Chung Hwa University of Medical Technology 中華醫事科技大學 http://www.hwai.edu.tw (06)2674567
Chung Shan Medical University 中山醫學大學 http://www.csmu.edu.tw (04)24730022
Chungyu Institute of Technology 崇右技術學院 http://www.cit.edu.tw (02)24237785
Dahan Institute of Technology 大漢技術學院 http://www.dahan.edu.tw (038)210-888
De Lin Institute of Technology 德霖技術學院 http://www.dlit.edu.tw (02)22733567
Dharma Drum Buddhist College 法鼓佛教學院 http://www.ddbc.edu.tw (02)24980707
Far East University 遠東科技大學 http://www.feu.edu.tw (06)5979566
Fooyin University 輔英科技大學 http://www.fy.edu.tw (07)7811151
Fortune Institute of Technology 和春技術學院 http://www.fjtc.edu.tw (07)7889888
Hsing Kuo Unervisity of Management 興國管理學院 http://www.hku.edu.tw (06)2873335
Hsing Wu College 醒吾技術學院 http://www.hwc.edu.tw (02)26015310
Hsiuping Institute of Technology 修平技術學院 http://www.hust.edu.tw (04)24961100
Hungkuang University 弘光科技大學 http://www.hk.edu.tw (04)26318652
Hwa Hsia Institute of Technology 華夏技術學院 http://www.hwh.edu.tw (02)89415100
Jinwen University of Science and Technology 景文科技大學 http://www.just.edu.tw (02)82122000
Kao Fong College of Digital Contents 高鳳數位内容學院 http://www.kfcdc.edu.tw (08)7626365
Kao Yuan University 高苑科技大學 http://www.kyu.edu.tw (07)6077777
Kaohsiung Medical University 高雄醫學大學 http://www.kmu.edu.tw (07)3121101
Kun Shan University 崑山科技大學 http://www.ksu.edu.tw (06)2727175
Lan Yang Institute of Technology 蘭陽技術學院 http://www.fit.edu.tw (039)771997
Lee-Ming Institute of Technology 黎明技術學院 http://www.lit.edu.tw (02)29097811
Ling Tung University 嶺東科技大學 http://www.ltu.edu.tw (04)23892088
Lunghwa University of Science and Technology 龍華科技大學 http://www.lhu.edu.tw (02)82093211
Mackay Medical College 馬偕醫學院 http://www.mmc.edu.tw (02)26360303
Meiho Institute of Technology 美和科技大學 http://www.meiho.edu.tw (08)7799821
Ming Chi University of Technology 明志科技大學 http://www.mcut.edu.tw (02)29089899
Minghsin University of Science and Technology 明新科技大學 http://www.must.edu.tw (035)593142
Nan Jeon Institute of Technology 南榮技術學院 http://www.njtc.edu.tw (06)6523111
Nan Kai Institute of Technology 南開科技大學 http://www.nkut.edu.tw (049)2563489
Taoyuan innovation Institute of Technology 桃園創新科技學院 http://www.nanya.edu.tw (03)4361070
Oriental Institute of Technology 亞東技術學院 http://www.oit.edu.tw (02)77380145
Overseas Chinese University 僑光科技大學 http://www.ocu.edu.tw (04)27016855
Shu-Te University 樹德科技大學 http://www.stu.edu.tw (07)6158000
Southern Taiwan University 南臺科技大學 http://www.stut.edu.tw (06)2533131
St. John’s University 聖約翰科技大學 http://www.sju.edu.tw (02)28013131
Ta Hwa Institute of Technology 大華技術學院 http://www.thit.edu.tw (035)927700
Tainan University of Technology 臺南應用科技大學 http://www.tut.edu.tw (06)2532106
Taipei College of Maritime Technology 臺北海洋技術學院 http://www.tcmt.edu.tw (02)28102292
Taipei Medical University 臺北醫學大學 http://www.tmu.edu.tw (02)27361661
Taipei Physical Education College 臺北體育學院 http://www.tpec.edu.tw (02)28718288
Taiwan Hospitality and Tourism College 臺灣觀光學院 http://www.tht.edu.tw (038)653906
Taiwan Shoufu University 臺灣首府大學 http://www.tsu.edu.tw (06)5718888
Tajen University 大仁科技大學 http://www.tajen.edu.tw (08)7624002
Takming University of Science and Technology 德明財經科技大學 http://www.takming.edu.tw (02)26585801
Tatung Institute of Commerce and Technology 大同技術學院 http://www.ttc.edu.tw (05)2223124
Taipei Chengshih Univeristy of Science and Technology 臺北城市科技大學 http://www.tsint.edu.tw (02)28927154
Toko University 稻江科技暨管理學院 http://www.toko.edu.tw (05)3622889
Transworld Institute of Technology 環球科技大學 http://www.twu.edu.tw (05)5370988
Tung Fang Institute of Technology 東方設計學院 http://www.tf.edu.tw (07)6932011
Tungnan University 東南科技大學 http://www.tnu.edu.tw (02)86625900
Tzu Chi College of Technology 慈濟技術學院 http://www.tccn.edu.tw (03)8572158
Vanung University 萬能科技大學 http://www.vnu.edu.tw (03)4515811
Wenzao Ursuline College of Languages 文藻外語學院 http://www.wtuc.edu.tw (07)3426031
Wufeng Institute of Technology 吳鳳科技大學 http://www.wfu.edu.tw (05)2267125
Yu Da University 育達商業科技大學 http://www.ydu.edu.tw (037)651188
Yuanpei University 元培科技大學 http://www.ypu.edu.tw (035)381183
Yung Ta Institute of Technology and Commerce 永達技術學院 http://www.ytit.edu.tw (08)7233733
Private Junior College 私立專科學校
Cardinal Tien College of Healthcare & Management 耕莘健康管理專科學校 http://www.ctcn.edu.tw (02)22191131
Chung-Jen College of Nursing, Health Sciences and Management 崇仁醫護管理專科學校 http://www.cjc.edu.tw (05)2773932
Hsin Sheng College of Medical Care and Management 新生醫護管理專科學校 http://www.web.hsc.edu.tw (03)4117578
Jen-Teh Junior College of Medicine, Nursing and Management 仁德醫護管理專科學校 http://www.jente.edu.tw (037)728855
Kang-Ning Jr. College of Medical Care and Management 康寧醫護暨管理專科學校 http://www.knjc.edu.tw (02)26321181
KaoMei College of Health Care & Management 高美醫護管理專科學校 http://www.kmvs.khc.edu.tw (07)6812148
Mackay Medicine , Nursing and Management College 馬偕醫護管理專科學校 http://www.mkc.edu.tw (02)28584180
Min-Hwei College of Health Care Management 敏惠醫護管理專科學校 http://www.mhchcm.edu.tw (06)6226111
Shu-Zen College of Medicine and Management 樹人醫護管理專科學校 http://www.szmc.edu.tw (07)6979333
St. Mary’s Medicine, Nursing and Management College 聖母醫護管理專科學校 http://www.smc.edu.tw (03)9897396
Tzu Hui Institute of Technology 慈惠醫護管理專科學校 http://www.tzuhui.edu.tw (08)8647367
Yuh-Ing Jr. College of Health Care & Management 育英醫護管理專科學校 http://www.yuhing.kh.edu.tw (07)3811765

Vui lòng liên hệ với Viet Global để được tư vấn về du học Đài Loan.

ĐỂ LẠI THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

– Hotline / Zalo: 0908 558 959

– Email: hcmc@hcv.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký tư vấn

Hotline: 090 855 8959
Gọi tư vấn cho tôi
close-link
error: Content is protected !!