fbpx

Du học Anh: Tổng hợp học bổng du học Anh Quốc 2022 – 2023 từ hơn 100 trường và tổ chức

Học bổng du học Anh

Anh Quốc là một trong những quốc gia có nền giáo dục hàng đầu trên thế giới, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên quốc tế học tập thông qua việc liên tục trao các suất học bổng giá trị. Chương trình học bổng du học Anh năm 2022 – 2023 trải rộng ở các chương trình đào tạo từ dự bị đại học, cử nhân đến thạc sĩ, tiến sĩ và ở các ngành học. Học bổng du học Anh không chỉ giúp tiết kiệm một phần chi phí du học mà còn tạo động lực để các bạn trẻ tiếp tục nỗ lực học tập.

Học bổng du học Anh hướng đến những học sinh, sinh viên có năng lực và thành tích học tập tốt, có tiềm năng phát triển trong tương lai. Trong năm học 2022 – 2023, sinh viên quốc tế sẽ có nhiều cơ hội sở hữu một suất học bổng du học Anh với giá trị đa dạng và hấp dẫn.

Danh sách tổng hợp học bổng du học Anh Quốc năm 2022 – 2023

STT TÊN TRƯỜNG GIÁ TRỊ HỌC BỔNG BẬC HỌC
1

University of Sunderlan

Học bổng 50% học phí Thạc sĩ
Học bổng 2.500 GBP – 50% học phí

Học bổng 100% chi phí ký túc xá cả năm học

Đại học
2  

University of Exeter

 

Học bổng 10.000 GBP Dự bị
Học bổng 2000 – 5000 – 10.000 GBP Đại học
Học bổng 2000 GBP, 5000 – 10.000 GPB – toàn phần Thạc sĩ / MBA
3

Brunel University London

Học bổng toàn phần – Nữ khu vực Đông Nam Á khối ngành STEM

Học bổng 6.500 GBP – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Học bổng 6000 GBP

Học bổng 15% học phí

Thạc sĩ
Học bổng 6000 GBP Đại học
4

Liverpool John Moores University

Học bổng Liverpool John Moores University toàn phần – Thạc sĩ khối ngành STEM Thạc sĩ
5

University of Surre

Học bổng 2.500 – 50% học phí  MBA
6

Queen’s University Belfast

Học bổng 2000 GBP Đại học
Học bổng 2000 – 3000 – 5000 – 9000 GBP – 100% học phí Thạc sĩ
7

University of East Anglia

Học bổng 4000 – 8000 GBP Đại học
Học bổng 1000 – 3000 GBP Dự bị đại học
Học bổng 50% – 100% học phí

Học bổng 4000 – 6000 – 10.000 GBP

Đại học
8

University of Dundee

Học bổng 6000 GBP Đại học
Học bổng 5000 GBP – 100% học phí Thạc sĩ ngành Kinh doanh
9

Tập đoàn giáo dục INTO

Học bổng INTO University of Stirling lên đến 13.000 GBP Học bổng nhập học và chuyển tiếp
Học bổng INTO University of East Anglia 5000 GBP Khóa dự bị đại học
HB INTO University of East Anglia 50% học phí (£26.000) Khóa dự bị đại học
Học bổng INTO Queen’s University Belfast lên đến 6.500 GBP Khóa chuyển tiếp
Học bổng INTO Newcastle University 20.000 GBP Khóa dự bị đại học
10

Nottingham Trent University

Học bổng Nottingham Trent University 5000 GBP, 25% & 50% học phí Thạc sĩ
Học bổng Nottingham Trent University 2000 GBP, 25% & 50% học phí Cử nhân
11

University of Leicester

Học bổng University of Leicester  2000 GBP Cử nhân ngành Business
Học bổng University of Leicester 3000 GBP – 5.600 GBP Thạc sĩ các ngành Khoa học và Kỹ Thuật
Học bổng 3000 GBP Thạc sĩ ngành Business
12

HBEdge Hill University

Học bổng 3000 GBP Dự bị đại học, cử nhân, thạc sĩ
Học bổng 2000 GBP Tiến sĩ
13

University of Sussex

Học bổng 3000 GBP Dành cho sinh viên Việt Nam
Học bổng 5000 GBP Cử nhân
Học bổng 5000 GBP – 50% Thạc sĩ
14

The University of Sheffield

Học bổng 50% học phí Cử nhân
Học bổng 25% học phí Thạc sĩ
15

Oxford Brookes University

Học bổng 5000 GBP Dự bị đại học
Học bổng 2000 GBP Đại học
Học bổng 1000 GBP Thạc sĩ
16

Bangor University

International Scholarship 4000 GBP

Vice-Chancellor Scholarship 10.000 GBP

Deans Scholarship 6000 GBP

Professional Experience Scholarship 5000 GBP

 
17

Kings Education

Học bổng 50% học phí Khóa dự bị ngành Nghệ thuật và thiết kế
Học bổng 50% học phí Chương trình tiếng Anh
18

University of Hull

Học bổng 50% học phí Dành cho nữ chuyên ngành STEM
Học bổng 5000 GBP Dành cho sinh viên Việt Nam hệ cử nhân
Học bổng 50% học phí Chuyên ngành Nghệ thuật
Học bổng 3.500 – 10.000 GBP Dành cho sinh viên Việt Nam hệ thạc sĩ
19

University of Southampton

Học bổng 3000 – 5000 GBP Cử nhân
Học bổng đến 9000 GBP Khóa MBA
Học bổng đến 9000 GBP Thạc sĩ
20

University of Surrey

The Surrey MBA scholarship 2022 trị giá 10% – 50% Khóa MBA
International Masters Scholarship 2022 trị giá 2.500 GBP Thạc sĩ
21

University of Lincoln

Học bổng 2000 GBP Cử nhân
Học bổng 5000 GBP – 50% học phí Dành cho sinh viên quốc tế hệ thạc sĩ
22

London South Bank University

Học bổng lên đến 14.000 GBP Thạc sĩ

 

23

Cardiff Metropolitan University

Học bổng 1.500 GBP Chương trình dự bị
Học bổng 50% học phí Cử nhân
Học bổng 10.000 GBP – 50% học phí Thạc sĩ
24

Anglia Ruskin University

Học bổng 4000 GBP – hệ Cử nhân Cử nhân
Học bổng 10.000 GBP Thạc sĩ
Học bổng 4000 GBP Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
25

University of Chester

Học bổng 5000 GBP Dành cho sinh viên quốc tế
Học bổng từ 4000 GBP trở lên Thạc sĩ
26

University of Huddersfiled

Học bổng lên đến 55% học phí Dành cho sinh viên quốc tế
27

University of Roehampton London

Học bổng 2.500 GBP Đại học
Học bổng 2.500 GBP Thạc sĩ
28

Manchester Metropolitan University

Học bổng 3000 GBP/năm Đại học
Học bổng 2000 GBP/năm (áp dụng 4 năm) Đại học
Học bổng 3000 GBP/năm Thạc sĩ
29

University of York

Học bổng lên đến 7.500 GBP Dành riêng cho sinh viên Việt Nam
Học bổng 100% học phí + sinh hoạt phí Cử nhân
Học bổng lên đến 10.000 GBP Thạc sĩ
30

University of Birmingham

Học bổng lên đến 50% học phí Ngành Công nghệ Tài chính (Financial Technology)
Học bổng đến 75% học phí Dự bị đại học
Học bổng lên đến 10.000 GBP Dành cho sinh viên quốc tế hệ hạc sĩ
31

Coventry University

Học bổng đến 3.500 GBP Đại học
Học bổng đến 10.000 GBP Dành cho sinh viên quốc tế hệ thạc sĩ
32

University of Hertfordshire

Học bổng 1000 – 4000 GBP Đại học
Học bổng 1000 – 4000 GBP – 20% học phí Thạc sĩ
33

Durham University

Học bổng 25% học phí Thạc sĩ
34

University of the West of England Bristol

Học bổng 50% học phí Thạc sĩ
35

Kings College

Học bổng toàn phần – 100% học phí Dự bị đại học
Học bổng 9000 GBP Đại học
36

Loughborough University

Học bổng 25% học phí Cử nhân
Học bổng 10% – 20% học phí Thạc sĩ
Học bổng 100% học phí Tiến sĩ
37

Middlesex University, London

Học bổng 1000 – 2000 GBP Cử nhân
38

University of Liverpool

Học bổng 2000 – 2.500 GBP Cử nhân
Học bổng 2.500 GBP – 10% học phí Thạc sĩ
39

Birkbeck, University of London

Học bổng 1000 – 2000 GBP Cử nhân
40

Queen Mary, University of London

Học bổng 2000 – 5000 GBP Cử nhân
Học bổng 2000 – 5000 GBP Thạc sĩ
41

London Metropolitan University

Học bổng 2.500 GBP Cử nhân
Học bổng 2.500 – 3000 GBP Thạc sĩ
42

Northumbria University

Học bổng 3000 GBP Cử nhân
43

University of Portsmouth

Học bổng 1.600 – 5000 GBP Cử nhân
Học bổng 1.600 GBP Thạc sĩ
44

Bath Spa University

Học bổng 3000 – 5000 GBP Cử nhân
Học bổng 3000 – 5000 GBP Thạc sĩ
45

UniversityCollege Birmingham

Học bổng 1000 GBP Thạc sĩ
46

University of Bolton

Học bổng 1000 – 5000 GBP Đại học
Học bổng 1000 – 3000 GBP Thạc sĩ
Học bổng 1000 – 3000 GBP Tiến sĩ
47

Bournemouth University

Học bổng 500 – 2.500 GBP Đại học
Học bổng 500 – 3.500 GBP Thạc sĩ
48

BPP University

Học bổng 100% học phí Thạc sĩ
49

University of Bradford

Học bổng 10% học phí – 2.500 – 3000 – 3.500 GBP Đại học
Học bổng 10% học phí – 2.500 – 3000 – 3.500 GBP Thạc sĩ
50

University of Central Lancashire

Học bổng 1000 GBP Chương trình tiếng Anh
Học bổng 2000 – 3000 GBP Đại học
Học bổng 2000 – 3000 GBP Thạc sĩ
51

City University London

Học bổng 3000 GBP Dự bị đại học
Học bổng 20% học phí Đại học
Học bổng 20% học phí Thạc sĩ
52

Roehampton University

Học bổng 1.500 – 2.500 – 4000 GBP Đại học
Học bổng 2.500 – 4000 GBP Thạc sĩ
53

University of South Wales

Học bổng 1.500 – 2000 – 2.500 GBP Đại học
Học bổng 20 00 – 2.500 GBP Thạc sĩ
54

University of Stirling

Học bổng 2.500 – 4000 – 8000 – 20% học phí Đại học
Học bổng 2.500 – 4000 – 8000 – 20% học phí Thạc sĩ
55

Teesside University

Học bổng 1.500 – 2000 – 5000 GBP Dự bị đại học
Học bổng 5000 GBP Thạc sĩ
56

University of Ulster

Học bổng 2000GBP Dự bị đại học
Học bổng 2000GBP Đại học
57

University of Greenwich

Học bổng 10%  – 20% học phí Thạc sĩ
58

Kingston University

Học bổng 2000 GBP Cử nhân
Học bổng 2000 GBP – 15% học phí Thạc sĩ
59

Leeds University Business School

Học bổng 3000 GBP Dự bị đại học
Học bổng 3000 GBP Cử nhân
Học bổng 6000 GBP Thạc sĩ
60

University of Leeds

Học bổng 5000 GBP Dự bị đại học
Học bổng 50% học phí Dành cho các khóa Business – hệ thạc sĩ
61

University of Strathclyde

Học bổng 2000 – 4.750GBP Đại học
Học bổng đến 4.750 GBP Thạc sĩ
62

University of the West of England

Học bổng 50% học phí Thạc sĩ
63

Royal Holloway, University of London

Học bổng 4000 – 15.000 GBP Cử nhân
Học bổng 4000 GBP Thạc sĩ
64

Sheffield Hallam University

Học bổng 50% học phí năm nhất Cử nhân
Học bổng 50% học phí năm nhất Thạc sĩ
65

INTO Queen’s University Belfast

Học bổng 3000 GBP Dự bị đại học
Học bổng 4000 GBP Cử nhân
66

University of Brighton

Học bổng 2.500 GBP Cử nhân
Học bổng 100% học phí Thạc sĩ nghiên cứu
Học bổng 100% học phí Tiến sĩ
67

De Montfort University

Học bổng 1.500 – 4000 GBP Cử nhân
Học bổng 1.500 – 4000 GBP Thạc sĩ
68

Brunel University

 

Học bổng 6000 GBP/năm Cử nhân
Học bổng 6000 GBP – 15% học phí Thạc sĩ
Học bổng 6.500 GBP Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
69

The University of Strathclyde International Study Centre

Học bổng 2000 GBP Cử nhân
Học bổng từ 2000 – 3.500 GBP Dự bị thạc sĩ
70

University of Huddersfield

Học bổng 1000 – 8000 GBP Cử nhân
Học bổng 1000 – 8000 GBP Thạc sĩ
71

The Royal Agricultural University

Học bổng 1.500 GBP Thạc sĩ
72

University of Essex

Học bổng 2.500 – 4000 GBP

 

Thạc sĩ
73

Edinburgh Napier University

Học bổng 3000 GBP Cử nhân
74

University of Birmingham

Học bổng 20% học phí Thạc sĩ
75

University of Reading

Học bổng 2.500 GBP Dự bị đại học
Học bổng 1.500 – 5000 GBP Thạc sĩ
76

Newcastle University

Học bổng 1.500 – 5000 GBP Cử nhân
Học bổng 1.500 – 5000 GBP Thạc sĩ
77

ICRGU / Robert Gordon University

Học bổng 25% học phí Dự bị thạc sĩ
78

INTO University of East Anglia

Học bổng 3000 – 5000 GBP Dự bị đại học
 

79

 

Glasgow Caledonian University

Học bổng 4000GBP Cử nhân
Học bổng 2.600 – 15.000 GBP Thạc sĩ
80

University of Bristol

 

Học bổng 5000 – 10.000 GBP

Cử nhân
Học bổng 5000 GBP Thạc sĩ ngành Kinh tế
81

Royal Holloway University of London

Học bổng 5000 GBP Chương trình tiếng Anh
Học bổng 5000 – 15.000 GBP

 

Cử nhân
Học bổng 4000 GBP Thạc sĩ
82

Leeds Beckett University

Học bổng 1.500GBP Dự bị đại học
Học bổng 1000GBP Cử nhân
Học bổng 4000GBP Thạc sĩ
Học bổng 1.500GBP Tiến sĩ
83

Aston University

Học bổng 3000 – 5000 – 8000 GBP Cử nhân
Học bổng 3000 – 5000 – 8000 GBP Thạc sĩ
84

University of Sheffield

Học bổng 50% học phí – 2000 – 2.500 GBP Cử nhân
Học bổng 25% học phí Thạc sĩ
85

University of Westminster

Học bổng 1.500 GBP

Học bổng 100% cho sinh viên Việt Nam

Cử nhân
Học bổng 3000GBP

Học bổng 100%  học phí cho sinh viên Việt Nam

Thạc sĩ
Học bổng 100% học phí + £17.285 sinh hoạt phí

Học bổng toàn phần cho 3 năm

Tiến sĩ
86

University of Northampton

Học bổng đến 30% học phí Cử nhân
Học bổng đến 50% học phí Thạc sĩ
87

Liverpool John Moores University

Học bổng 3,000GBP Cử nhân
Học bổng 3,000GBP Thạc sĩ
88

University of Gloucestershire

Học bổng 50% học phí Hệ Thạc sĩ
89

University of Glasgow

Học bổng 5000 GBP Hệ Cử nhân
10.000 GBP đến 20% học phí Thạc sĩ
90

Kaplan International Pathways

Học bổng đến 50% học phí Dự bị đại học
91

Keele University

Học bổng 1000 – 2.500 GBP Cử nhân
Học bổng 1000 – 5000 GBP Thạc sĩ
92

University of Sussex Business School

Học bổng 3000 – 4.500 GBP Thạc sĩ
93

Bellerbys College

Học bổng đến 70% học phí Dự bị đại học
94

Manchester Metropolitan University

Học bổng 5000 GBP Cử nhân
95

Northumbria University Newcastle

Học bổng 3000 GBP Cử nhân
96

St. Andrew’s College Cambridge

Học bổng 50% học phí Dự bị đại học
97

Study Group UK – University of Surrey

Học bổng lên đến 10.000 GBP Cử nhân
98

University of Kent

Học bổng 5000 GBP Cử nhân
Học bổng 5000 GBP Thạc sĩ
99

ONCAMPUS UK / EU

Học bổng lên đến 50% học phí Cử nhân
100

Navitas UK Colleges

Học bổng lên đến 6000 GBP Dự bị đại học
Học bổng lên đến 6000 GBP Dự bị thạc sĩ
STT TÊN TRƯỜNG GIÁ TRỊ HỌC BỔNG DEADLINE
101

Nottingham Trent University

Postgraduate Scholarship Vietnam 5000 GBP Round 1: 12/1/2022
Round2: 16/2/2022
Round 3: 16/3/2022
Round 4: 11/5/2022
LLM Vietnam Scholarship 50%
NTU Excellence Scholarships 25% – 50%
102

University of Lincoln

The Lincoln Global Leaders Scholarship  50% Round 1: 11/3/2022
Round 2: 10/6/2022
Round 3: 5/8/2022
Vietnam Scholarship 5000 GBP 15/7/2022
Global Postgraduate Scholarship 200 GBP N/A
103

University of Bath

University of Bath MBA Scholarships 10.000 – 15.000 GBP 31/3/2022
Global Leaders Scholarship 5000 GBP N/A
Deans Award for Academic Excellence Scholarship 5000 GBP N/A
104

University of York

Vice-Chancellor’s Scholarships 10.000 – 20.000 GBP Round 1:

Applications open: 10/1/2022

Applications close: 21/3/2022

Round 2:

Applications open: 18/4/2022

Applications close: 20/6/2022

Be Exceptional Scholarships 2.500 – 7.500 GBP
105

University of Strathclyde

University of Strathclyde Performance Sport Scholarship 2000 – 3.750 GBP 17/1/2022
Strathclyde Business School International 2000 – 3.750 GBP
106

University of Exeter

Global Excellence Scholarships 5000 – 10.000 GBP 7/1/2022
107

University of Bristol

Think Big postgraduate scholarships £5000, £10.000, £20.000 Round 1: 28/3/2022
Round 2: 13/6/2022
108

London South Bank University

International Merit Scholarships 4000 GBP N/A
ONCAMPUS London South Bank Merit Scholarship 20% N/A
109

University of Southampton

International Postgraduate Taught MSc Scholarships 3000 – 5000 GBP  
Taught MSc Scholarships  
Full-Time MBA Scholarships lên đến 9000 GBP 31/7/2022
110

University of East Anglia

50% Final Year Undergraduate
Continuation Scholarship 50%
N/A
Economics: Vietnam Scholarship 50% N/A
Hanoi Law University (Vietnam)
Scholarships lên đến £8.800
31/7/2022

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về các chương trình học bổng du học Anh, cách thức ứng tuyển cũng như cách viết bài luận xin học bổng ấn tượng, các chuyên viên tư vấn của Viet Global luôn sẵn lòng hướng dẫn và đưa ra những lời khuyên hữu ích nhất nhằm giúp bạn tối đa hóa cơ hội xin học bổng thành công.

ĐỂ LẠI THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  – Hotline / Zalo: 0908 558 959

  – Email: hcmc@hcv.edu.vn

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Đăng ký tư vấn

  Hotline: 090 855 8959
  Gọi tư vấn cho tôi
  close-link
  Contact Me on Zalo
  Call Now Button0908558959