fbpx

Du học Úc: Danh sách các khóa học cho phép sinh viên được ở lại Úc làm việc 4 – 8 năm sau khi tốt nghiệp

Du học Úc

Úc là một trong những quốc gia có chính sách tốt nhất dành cho sinh viên quốc tế. Chính phủ nước này luôn tạo điều kiện cho du học sinh được ở lại tìm kiếm cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp của mình sau khi hoàn thành xong chương trình học tại các trường cao đẳng, đại học Úc.

Vậy từ năm 2023, Úc có những thay đổi tích cực nào trong chính sách làm việc và định cư dành du học sinh? Hãy cùng cập nhật loạt thông tin dưới đây.

Sinh viên tốt nghiệp được tăng thêm 2 năm ở lại Úc theo visa Post-study

Từ ngày 1/7/2023, chính sách tăng thời gian ở lại Úc theo visa Post-study 485 thêm 2 năm chính thức có hiệu lực. Theo đó:

 • Tốt nghiệp cử nhân: Được ở lại Úc 4 năm (trước kia là 2 năm)
 • Tốt nghiệp thạc sĩ: Được ở lại Úc 5 năm (trước kia là 3 năm)
 • Tốt nghiệp tiến sĩ: Được ở lại Úc 6 năm (trước kia là 4 năm)

Việc tăng thời gian ở lại chỉ áp dụng với các ngành được liệt kê ở phần dưới của bài viết.

Du học sinh ở vùng Regional vẫn được ở lại Úc thêm 1 – 2 năm

Các bạn học ở khu vực Regional vẫn tiếp tục được ở lại thêm 1 – 2 năm so với học ở Non-Regional (bao gồm Sydney, Melbourne, Brisbane).

Khu vực Regional được chia ra làm 2 loại:

Category 2 “Major Regional Centres” như Perth, Adelaide, Gold Coast, Sunshine Coast, Newscastle, Lake Macquarie, Wollongong, Geelong, Hobart Sinh viên tốt nghiệp cử nhân trở lên sẽ được cộng thêm 1 năm vào Post-study work visa
Category 3 Tất cả các vùng khác ngoài Sydney, Melbourne, Brisbane và các vùng thuộc Category 2 Sinh viên tốt nghiệp cử nhân trở lên sẽ được cộng thêm 2 năm vào Post-study work visa
Du học Úc
Úc là một trong những quốc gia có chính sách tốt nhất dành cho sinh viên quốc tế

Danh sách các khóa học cho phép sinh viên được ở lại Úc làm việc 4 – 8 năm sau khi tốt nghiệp

Future Demand Rating: STRONG

ANZSCO code Occupation title National Labour Market Rating
233212 Geotechnical Engineer S
233611 Mining Engineer (excluding Petroleum) S
233612 Petroleum Engineer S
234912 Metallurgist S
241111 Early Childhood (Pre-primary School) Teacher S
254111 Midwife S
254411 Nurse Practitioner S
254412 Registered Nurse (Aged Care) S
254413 Registered Nurse (Child and Family Health) S
254414 Registered Nurse (Community Health) S
254415 Registered Nurse (Critical Care and Emergency) S
254416 Registered Nurse (Developmental Disability) S
254417 Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) S
254418 Registered Nurse (Medical) S
254421 Registered Nurse (Medical Practice) S
254422 Registered Nurse (Mental Health) S
254423 Registered Nurse (Perioperative) S
254424 Registered Nurse (Surgical) S
254425 Registered Nurse (Paediatrics) S
254499 Registered Nurses nec S
261112 Systems Analyst S
261211 Multimedia Specialist S
261212 Web Developer S
261311 Analyst Programmer S
261312 Developer Programmer S
261313 Software Engineer S
261314 Software Tester S
261317 Penetration Tester S
261399 Software and Applications Programmers nec S
262111 Database Administrator S
262114 Cyber Governance Risk and Compliance Specialist S
262115 Cyber Security Advice and Assessment Specialist S
262116 Cyber Security Analyst S
262117 Cyber Security Architect S
262118 Cyber Security Operations Coordinator S
263111 Computer Network and Systems Engineer S
263112 Network Administrator S
263113 Network Analyst S
263211 ICT Quality Assurance Engineer S
263213 ICT Systems Test Engineer S

Future Demand Rating: MODERATE

ANZSCO code Occupation title National Labour Market Rating
121311 Apiarist S
133111 Construction Project Manager S
133112 Project Builder S
133211 Engineering Manager S
225411 Sales Representative (Industrial Products) S
233111 Chemical Engineer S
233112 Materials Engineer S
233211 Civil Engineer S
233213 Quantity Surveyor S
233214 Structural Engineer S
233215 Transport Engineer S
233311 Electrical Engineer S
233915 Environmental Engineer S
233999 Engineering Professionals nec S
234111 Agricultural Consultant S
234114 Agricultural Research Scientist S
234115 Agronomist S
234212 Food Technologist S
234711 Veterinarian S
241213 Primary School Teacher S
241411 Secondary School Teacher S
241511 Special Needs Teacher S
241512 Teacher of the Hearing Impaired S
241513 Teacher of the Sight Impaired S
241599 Special Education Teachers nec S
242211 Vocational Education Teacher / Polytechnic Teacher S
251211 Medical Diagnostic Radiographer S
251212 Medical Radiation Therapist S
251214 Sonographer S
251411 Optometrist S
251511 Hospital Pharmacist S
251513 Retail Pharmacist S
251912 Orthotist or Prosthetist S
251999 Health Diagnostic and Promotion Professionals nec S
252312 Dentist S
252411 Occupational Therapist S
252511 Physiotherapist S
252611 Podiatrist S
252712 Speech Pathologist / Speech Language Therapist S
253111 General Practitioner S
253112 Resident Medical Officer S
253311 Specialist Physician (General Medicine) S
253312 Cardiologist S
253313 Clinical Haematologist S
253314 Medical Oncologist S
253315 Endocrinologist S
253316 Gastroenterologist S
253317 Intensive Care Specialist S
253318 Neurologist S
253321 Paediatrician S
253322 Renal Medicine Specialist S
253323 Rheumatologist S
253324 Thoracic Medicine Specialist S
253399 Specialist Physicians nec S
253411 Psychiatrist S
253511 Surgeon (General) S
253512 Cardiothoracic Surgeon S
253513 Neurosurgeon S
253514 Orthopaedic Surgeon S
253515 Otorhinolaryngologist S
253516 Paediatric Surgeon S
253517 Plastic and Reconstructive Surgeon S
253518 Urologist S
253521 Vascular Surgeon S
253911 Dermatologist R
253912 Emergency Medicine Specialist S
253913 Obstetrician and Gynaecologist R
253914 Ophthalmologist S
253915 Pathologist S
253917 Diagnostic and Interventional Radiologist R
253999 Medical Practitioners nec S
254212 Nurse Researcher S
261111 ICT Business Analyst S
261315 Cyber Security Engineer S
261316 Devops Engineer S
272311 Clinical Psychologist S
272312 Educational Psychologist S
272313 Organisational Psychologist S
272399 Psychologists nec S
411211 Dental Hygienist S
411214 Dental Therapist S

Danh sách bằng cấp đủ điều kiện được liệt kê theo danh mục nghề nghiệp

Những chương trình cấp bằng dưới đây đủ điều kiện để được kéo dài thời gian làm việc sau khi tốt nghiệp. Ngoài các bằng cấp được liệt kê, tất cả sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ (AQF cấp 10) đều đủ điều kiện được gia hạn thêm thời gian lưu trú.

Medical and Nursing

Occupation Category: Medical Professionals

 • Bachelor of Psychological Science
 • Bachelor of Psychological Science (Honours)
 • Bachelor of Health Science
 • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
 • Bachelor of Medical Laboratory Science
 • Bachelor of Applied Science (Diagnostic Radiography)
 • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (Honours)
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Medical Imaging)
 • Bachelor of Radiography and Medical Imaging (Honours)
 • Bachelor of Medical Imaging (Honours)
 • Bachelor of Medical Science
 • Bachelor of Medical Studies
 • Bachelor of Clinical Sciences / Doctor of Medicine
 • Master of Speech Pathology
 • Master of Clinical Psychology
 • Master of Diagnostic Radiography
 • Master of Applied Behaviour Analysis
 • Master of Applied Psychology
 • Master of Leadership and Management in Health Care
 • Master of Audiology Studies
 • Master of Research (Medicine and Health Sciences)
 • Master of Clinical Embryology
 • Master of Philosophy (Medicine and Health)
 • Master of Business Psychology
 • Master of Psychology
 • Master of Professional Psychology
 • Master of Counselling and Psychotherapy

Occupational Category: Nursing and Medical Technicians

 • Bachelor of Nursing
 • Bachelor of Science (Nursing)
 • Bachelor of Nursing (Pre-Registration)
 • Bachelor of Health Science
 • Bachelor of Nursing Science
 • Bachelor of Nursing (Enrolled Nurses)
 • Bachelor of Nursing (Graduate Entry)
 • Bachelor of Health Science (Clinical Nutrition)
 • Bachelor of Nutrition Science
 • Bachelor of Nursing Science: Graduate Entry
 • Bachelor of Exercise and Sport Science
 • Bachelor of Health and Community Services
 • Bachelor of Health and Medical Sciences
 • Bachelor of Nursing (Advanced Studies)
 • Bachelor of Sport and Exercise Science
 • Bachelor of Public Health
 • Bachelor of Applied Public Health
 • Bachelor of Nursing – Enrolled Nurse to Registered Nurse Pathway
 • Bachelor of Dermal Sciences
 • Master of Public Health
 • Master of Public Health Advanced
 • Master of Nursing Practice Master of Nursing
 • Master of Nursing Practice (Pre-registration)
 • Master of Nursing International
 • Master of Laboratory Medicine
 • Master of Nursing Practice (Preregistration)
 • Master of Global Public Health
 • Master of Nursing (Graduate Entry)
 • Master of Health Science
 • Masters of Public Health Extension
 • Master of Nursing Science
 • Master of Biomedical and Health Science
 • Master of Nutrition and Population Health
 • Master of Health and Human Services Management
 • Master of Health Management
 • Master of Nursing Studies
 • Master of Dietetics
 • Master of Nursing (Professional Studies)

Occupational Category: Dentistry

 • Bachelor of Dental Science (Honours)
 • Bachelor of Dental Surgery
 • Bachelor of Dental Health Science
 • Bachelor of Dental Science
 • Bachelor of Oral Health
 • Bachelor of Dental Prosthetics
 • Bachelor of Oral Health Therapy
 • Bachelor of Oral Health (Therapy and Hygiene)
 • Bachelor of Dental Technology
 • Bachelor of Dental Technology / Bachelor of Dental Prosthetics
 • Bachelor of Dental Hygiene
 • Bachelor of Science (Oral Health Therapy)
 • Master of Dentistry
 • Master of Dental Public and Primary Health
 • Master of Clinical Dentistry

Occupational Category: Veterinarian

 • Bachelor of Veterinary Science (Honours)
 • Bachelor of Science / Bachelor of Advanced Studies (Animal and Veterinary Bioscience)
 • Bachelor of Veterinary Technology
 • Bachelor of Animal and Veterinary Biosciences
 • Bachelor of Veterinary Science
 • Bachelor of Animal and Veterinary Bioscience
 • Bachelor of Veterinary Nursing
 • Bachelor of Science (Animal Health Major)
 • Bachelor of Veterinary Biology / Doctor of Veterinary Medicine Bachelor of Science / Doctor of Veterinary Medicine
 • Master of Philosophy (Veterinary Science)
 • Master of Tropical Veterinary Science

Diagnostic

Occupational Category: Medical Imaging

 • Bachelor of Applied Science (Diagnostic Radiography)
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Medical Imaging)
 • Bachelor of Medical Imaging (Honours)
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Diagnostic Radiography)
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Radiation Therapy)
 • Bachelor of Medical and Radiation Physics
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Honours) (Nuclear Medicine)
 • Bachelor of Applied Science (Medical Radiations)
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Radiation Therapy)
 • Bachelor of Radiation Sciences
 • Master of Diagnostic Radiography
 • Master of Magnetic Resonance Technology
 • Master of Medical Imaging
 • Master of Radiopharmaceutical Science
 • Master of Molecular Imaging Technology

Occupational Category: Radiologist

 • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)
 • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery
 • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
 • Bachelor of Medical Laboratory Science
 • Bachelor of Applied Science (Diagnostic Radiography)
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Medical Imaging)
 • Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (Honours)
 • Bachelor of Radiography and Medical Imaging (Honours)
 • Bachelor of Medical Imaging (Honours)
 • Bachelor of Medical Studies
 • Bachelor of Medicine / Bachelor of Surgery
 • Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine
 • Bachelor of Medical Studies / Doctor of Medicine Bachelor of Clinical Sciences / Doctor of Medicine
 • Master of Diagnostic Radiography
 • Master of Research (Medicine and Health Sciences)
 • Master of Clinical Embryology
 • Master of Philosophy (Medicine and Health)

Allied Health

Occupational Category: Psychologist

 • Bachelor of Psychological Science
 • Bachelor of Occupational Therapy (Honours)
 • Bachelor of Psychology
 • Bachelor of Psychological Science (Honours)
 • Bachelor of Science (Physiotherapy)
 • Bachelor of Psychology (Honours)
 • Bachelor of Occupational Therapy
 • Bachelor of Applied Science (Occupational Therapy)
 • Bachelor of Science (Psychology)
 • Bachelor of Speech Pathology (Honours)
 • Bachelor of Science in Chiropractic Science leading to Bachelor of Clinical Chiropractic
 • Bachelor of Chiropractic Science
 • Bachelor of Social Science (Psychology)
 • Bachelor of Psychological Sciences
 • Master of Occupational Therapy Practice
 • Master of Clinical Psychology
 • Master of Clinical Audiology
 • Master of Clinical Physiotherapy

Occupational Category: Recovery Therapist

 • Bachelor of Physiotherapy (Honours)
 • Bachelor of Occupational Therapy (Honours)
 • Bachelor of Health Science
 • Bachelor of Science (Physiotherapy)
 • Bachelor of Applied Science (Physiotherapy)
 • Bachelor of Science (Occupational Therapy) (Honours)
 • Bachelor of Physiotherapy
 • Bachelor of Occupational Therapy
 • Bachelor of Podiatry
 • Bachelor of Speech Pathology (Honours)
 • Bachelor of Science in Chiropractic Science leading to Bachelor of Clinical Chiropractic
 • Bachelor of Chiropractic Science
 • Bachelor of Health Sciences
 • Master of Occupational Therapy
 • Master of Physiotherapy
 • Master of Chiropractic
 • Master of Speech Pathology
 • Master of Physiotherapy Studies
 • Master of Occupational Therapy Practice
 • Master of Speech Language Pathology
 • Master of Speech Pathology Studies
 • Master of Clinical Audiology
 • Master of Clinical Physiotherapy
 • Master of Leadership and Management in Health Care
 • Master of Rehabilitation Counselling and Mental Health
 • Master of Physiotherapy Practice
 • Master of Music Therapy
 • Master of Advanced Clinical Physiotherapy (Sports)
 • Master of Audiology

Occupational Category: Optometrist

 • Bachelor of Vision Science Master of Optometry
 • Bachelor of Vision Science / Master of Clinical Optometry
 • Bachelor of Vision Science / Master of Optometry
 • Bachelor of Medical Science (Vision Science) /  Master of Optometry
 • Master of Health Sciences (Research)
 • Master of Clinical Optometry

Occupational Category: Pharmacist

 • Bachelor of Pharmacy (Honours)
 • Bachelor of Pharmacy
 • Bachelor of Pharmaceutical Science
 • Bachelor of Pharmacy and Management
 • Bachelor of Pharmaceutical Science (Honours)
 • Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical and Pharmaceutical)
 • Bachelor of Pharmacy with Honours
 • Bachelor of Pharmacy (Honours) and Master of Pharmacy
 • Master of Pharmacy
 • Master of Pharmaceutical Science
 • Master of Good Manufacturing Practice
 • Master of Philosophy
 • Bachelor of Pharmacy (Honours) / Master of Pharmacy Practice
 • Master of Philosophy (Pharmacy)
 • Master of Pharmacy (Research)

Teaching

Occupational Category: Teacher

 • Bachelor of Early Childhood Education and Care (Birth to 5 years)
 • Bachelor of Early Childhood Education (Birth to 5 years)
 • Bachelor of Early Childhood Education
 • Bachelor of Education (Early Childhood)
 • Bachelor of Education (Early Childhood and Primary)
 • Bachelor of Early Childhood Education (Birth to 5 years)
 • Bachelor of Education (Honours)
 • Bachelor of Education (Honours) and Bachelor of Arts
 • Bachelor of Arts (Pathway to Teaching Birth to 5 years / Birth to 12 years)
 • Bachelor of Education (Secondary: Humanities) / Bachelor of Arts Bachelor of Early Childhood Education (Honours)
 • Bachelor of Education (Primary)
 • Bachelor of Early Childhood and Primary Education
 • Bachelor of Teaching (Secondary) with Bachelor of Arts
 • Master of Education
 • Master of Teaching
 • Master of Teaching (Secondary)
 • Master of Teaching (Early Childhood)
 • Master of TESOL
 • Master of Teaching (Birth to 5 years / Birth to 12 years))
 • Master of Teaching (Early Childhood and Primary)
 • Master of Education (Advanced)
 • Master of Education (Special Education, Advanced)
 • Master of Education (By Coursework)
 • Master of Teaching (Primary)
 • Master of Teaching (Secondary Education)
 • Masters of Teaching (Secondary)
 • Master of Arts (TESOL)

Engineering

Occupational Category: Engineer

 • Bachelor of Science
 • Bachelor of Engineering (Honours)
 • Bachelor of Biomedical Science
 • Bachelor of Medical Science
 • Bachelor of Project Management
 • Bachelor of Civil Engineering (Honours)
 • Bachelor of Science (Lab + Non-lab Based)
 • Bachelor of Science / Bachelor of Advanced Studies
 • Bachelor of Engineering (Civil and Infrastructure) (Honours)
 • Bachelor of Engineering Technology (Civil)
 • Bachelor of Engineering Science
 • Bachelor of Science (Biomedical Science)
 • Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical)
 • Bachelor of Engineering (Honours) (Civil)
 • Master of Engineering
 • Master of Professional Engineering
 • Master of Engineering Science
 • Master of Biotechnology
 • Master of Construction Management
 • Master of Science
 • Master of Construction Management (Professional)
 • Master of Engineering (Professional)
 • Master of Engineering Management
 • Master of Professional Engineering (Accelerated)
 • Master of Machine Learning and Computer Vision
 • Master of Biomedical Science
 • Master of Engineering (Extension)
 • Master of Engineering Science (Management)
 • Master of Philosophy (Engineering)

ICT

Occupational Category: ICT

 • Bachelor of Information Technology
 • Bachelor of Computer Science
 • Bachelor of Business Information Systems
 • Bachelor of Advanced Computing
 • Bachelor of Networking
 • Bachelor of Science – Computer Science
 • Bachelor of Information and Communication Technology
 • Bachelor of Engineering (Honours)
 • Bachelor of Information Systems
 • Bachelor of Information and Communications Technology
 • Bachelor of Cyber Security
 • Bachelor of Business Analytics
 • Bachelor of Information Technology (Mobile Applications Development) (Standard)
 • Bachelor of Advanced Computing (Honours)
 • Bachelor of Information Technology and Systems
 • Bachelor of Software Engineering
 • Bachelor of Computing Science (Honours)
 • Bachelor of Information Technology (Software Development)
 • Bachelor of Data Science
 • Master of Information Technology
 • Master of Data Science
 • Master of Business Information Systems
 • Master of Information Systems
 • Master of Information Technology and Systems
 • Master of Computer Science
 • Master of Computing
 • Master of Business Analytics
 • Master of Cyber Security
 • Master of Information Technology and Master of Information Technology Management
 • Master of Networking
 • Master of Applied Information Technology
 • Master of Technology (Enterprise Systems and Business Analytics)
 • Master of Technology (Software Engineering)
 • Master of Cybersecurity
 • Master of Information Technology (Enterprise Management)
 • Master of Enterprise Resource Planning
 • Master of Computing and Innovation

Agriculture

Occupational Category: Agriculture

 • Bachelor of Science
 • Bachelor of Biomedicine
 • Bachelor of Biomedical Science
 • Bachelor of Science / Bachelor of Advanced Studies
 • Bachelor of Agriculture
 • Bachelor of Agricultural Science
 • Bachelor of Science (Veterinary Bioscience)
 • Bachelor of Exercise and Nutrition Sciences
 • Bachelor of Science (Honours)
 • Bachelor of Science (Science)
 • Bachelor of Environmental Science
 • Bachelor of Advanced Science (Honours)
 • Bachelor of Environmental Management (Honours)
 • Bachelor of Marine Science
 • Master of Environmental Science
 • Master of Environmental Management
 • Master of Environment Master of Biotechnology
 • Master of Marine Biology Master of Agricultural Science
 • Master of Science in Agriculture
 • Master of Sustainability
 • Master of Science (Bioinformatics)
 • Master of Biotechnology and Bioinformatics
 • Master of Environment and Sustainability
 • Master of Agricultural Sciences
 • Master of Biotechnology (Biomedical)
 • Master of Molecular Biology
 • Master of Environmental Management and Sustainability

Occupational Category: Food Technologist

 • Bachelor of Science
 • Bachelor of Biomedical Science
 • Bachelor of Medical Science
 • Bachelor of Science (Lab + Non-lab Based)
 • Bachelor of Science / Bachelor of Advanced Studies
 • Bachelor of Science (Biomedical Science)
 • Bachelor of Science (Honours)
 • Bachelor of Medical Sciences
 • Bachelor of Pharmaceutical Science Advanced (Honours)
 • Bachelor of Science (Food Technology and Nutrition)
 • Bachelor of Applied Science (Exercise and Sport Science)
 • Bachelor of Food and Nutrition Science
 • Bachelor of Biotechnology
 • Bachelor of Viticulture and Oenology
 • Bachelor of Science (Science)
 • Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical)
 • Bachelor of Biotechnology (Honours)
 • Bachelor of Biomedical Science (Laboratory Medicine)
 • Master of Biotechnology
 • Master of Science
 • Master of Food Science and Technology
 • Master of Biomedical Science
 • Master of Materials Technology
 • Master of Pharmaceutical Industry Practice
 • Master of Research
 • Master of Science (Food Science and Technology)
 • Master of Biotechnology Research Extensive
 • Master of Science (Chemistry)
 • Master of Viticulture and Oenology
 • Master of Laboratory Medicine
 • Master of Wine Business
 • Master of Medical Biotechnology (Extension)
 • Master of Science in Biotechnology
 • Master of Science (Professional)
 • Master of Food Science
Du học Úc
Từ ngày 1/7/2023, du học sinh được tăng thời gian ở lại Úc theo visa Post-study 485 thêm 2 năm

Các bạn học sinh, sinh viên cần làm gì cho hành trình du học và làm việc tại nước Úc?

 • Nỗ lực học giỏi và đạt kết quả càng cao càng tốt tại Việt Nam
 • Gửi hồ sơ đến Trung tâm Tư vấn Du học Viet Global để xin học và xin học bổng du học Úc
 • Sang Úc phấn đấu học tập thật tốt để lấy được bằng cấp trong ngành học bạn đã chọn, đồng thời làm thêm đúng quy định (nếu có nhu cầu đi làm)
 • Nhận visa 485 làm việc 2 – 8 năm tại Úc (Viet Global sẽ hỗ trợ chuyển visa 500 sang 485 cho bạn) và hướng dẫn bạn apply visa định cư

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất trong việc xin học, xin học bổng, xin visa du học, hướng dẫn về việc làm và định cư tại Úc.

ĐỂ LẠI THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  – Hotline / Zalo: 0908 558 959

  – Email: hcmc@hcv.edu.vn

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *