fbpx

Du học Úc: Đăng ký học bổng 41 trường tại Úc cho các khóa học năm 2021 – 2022

Học bổng du học Úc

Nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các bạn sinh viên có thành tích học tập tốt mong muốn đi du học Úc, đồng thời có nguyện vọng tìm kiếm một suất học bổng có giá trị tương ứng với học lực của mình, Viet Global đã tổng hợp danh sách học bổng du học Úc năm 2021 – 2022 để các bạn dễ dàng tham khảo và lựa chọn.

Giá trị học bổng được các trường tại Úc cung cấp từ 10% – 20% – 30% – 50% – 75% – 100% và toàn phần.

Học bổng áp dụng cho các hệ học bao gồm dự bị đại học, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, và còn có cả học bổng cho chương trình chuyển tiếp nữa nhé!

Các bạn muốn tham gia học bổng du học Úc và cần tư vấn chọn trường, chỉ cần click vào link đăng ký, các chuyên viên tư vấn của Viet Global sẽ chủ động liên hệ hỗ trợ các bạn hoàn toàn miễn phí!

Hotline / Zalo: 0908 558 959

Mời các bạn xem thêm thông tin chi tiết về chương trình học bổng của 41 trường tại Úc dưới đây.

Học bổng du học Úc
Cùng săn học bổng 41 trường tại Úc cho các khóa học năm 2021 – 2022

1/ Deakin University

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Tiếng Anh Học bổng 25% học phí Click đăng ký
Đại học Học bổng từ 50% – 100% học phí

Học bổng 25% học phí

Học bổng 20% học phí

Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng 50% học phí

Học bổng 20% học phí

Học bổng 25% học phí

Click đăng ký

2/ University of Queensland

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng lên đến 20% – 50%  học phí

Học bổng 5000 – 6000 – 10.000 – 12.000 AUD

Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng từ 5000 – 10.000AUD

Học bổng lên đến 25% học phí

Học bổng 20% – 50%  học phí

Click đăng ký
Cử nhân Kinh tế Học bổng 50% học phí Click đăng ký
Cử nhân Học bổng toàn phần – 100% học phí Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng toàn phần – 100% học phí Click đăng ký
Tiến sĩ Học bổng toàn phần – 100% học phí Click đăng ký

3/ Swin Swinburne University of Technology

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Tiếng Anh Học bổng lên đến 4.400AUD Click đăng ký
Dự bị đại học Học bổng từ 2.500 – 5000AUD Click đăng ký
Đại học Học bổng từ 10% – 75% học phí Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng lên đến 75% học phí Click đăng ký
Thạc sĩ khối ngành STEM Học bổng 30% học phí Click đăng ký

4/ Charles Sturt University

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng 2.800AUD – hỗ trợ dịch Covid-19 Click đăng ký
Học bổng 8000 AUD Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng 2.800 AUD – hỗ trợ dịch Covid-19 Click đăng ký
Học bổng 4000 – 6000 – 8000 AUD Click đăng ký

5/ University of Newcastle

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng 12.500AUD chuyên ngành Kinh doanh và Luật Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng 12.500AUD chuyên ngành Kinh doanh và Luật Click đăng ký

6/ University of New South Wales

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Cử nhân Học bổng 5000AUD Click đăng ký
Đại học Học bổng 100% học phí dành cho sinh viên quốc tế Click đăng ký
Học bổng lên đến 20.000 AUD dành cho sinh viên quốc tế Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng 10.000AUD Click đăng ký
Học bổng 100% học phí dành cho sinh viên quốc tế Click đăng ký
Học bổng 28.092 AUD Click đăng ký
Tiến sĩ Học bổng 28.092 AUD Click đăng ký

7/ University of Sydney

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Dự bị đại học Học bổng từ 2.500 – 10.000AUD Click đăng ký
Đại học Học bổng 5000 – 10.000 – 20.000 – 40.000 AUD Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng 5000 – 10.000 – 20.000 – 40.000 AUD Click đăng ký

8/ Flinders University

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Dự bị đại học Học bổng từ 2.500 – 7.500 AUD Click đăng ký
Dự bị thạc sĩ Học bổng lên đến 7.500 AUD Click đăng ký
Đại học Học bổng từ 2.500 –  7.500AUD Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng toàn phần – 100% học phí + sinh hoạt phí Click đăng ký
Tiến sĩ Học bổng toàn phần – 100% học phí + sinh hoạt phí Click đăng ký

9/ The University of Western Australia

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Dự bị đại học Học bổng từ 2.500 – 10.000 AUD Click đăng ký
Đại học Học bổng từ 5000 – 15.000 AUD Click đăng ký

10/ Taylors College

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Trung học Học bổng từ 2.500 – 5000 AUD Click đăng ký
Dự bị đại học Học bổng 10.000 AUD (Taylors College Perth) Click đăng ký

11/ Queensland Technology University

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Cử nhân ngành Công nghệ sáng tạo Học bổng 50% học phí Click đăng ký
Thạc sĩ ngành Công nghệ sáng tạo Học bổng 50% học phí Click đăng ký

12/ International College of Management, Sydney (ICMS)

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Tiếng Anh Học bổng trị giá 4.500 AUD Click đăng ký
Dự bị đại học Học bổng trị giá 50% học phí Click đăng ký
Đại học Học bổng trị giá 3.650 AUD Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng trị giá 3.500 AUD – 50% học phí  
Khóa học online Học bổng trị giá 7000AUD  

13/ Le Cordon Bleu

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng 50% học phí Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng 50% học phí Click đăng ký

14/ Curtin University

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng 10% – 25% học phí Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng 50% học phí Click đăng ký

15/ Macquarie University

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Tiếng Anh Học bổng 50% cho 10 tuần đầu tiên Click đăng ký
Cao đẳng Học bổng 3000AUD Click đăng ký
Cử nhân Học bổng 3000 – 10000 AUD Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng 10.000 AUD/năm Click đăng ký

16/ William Blue College of Hospitality Management (at Torrens University Australia

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng 15% học phí Click đăng ký

17/ Blue Mountains International Hotel Management School (at Torrens University Australia)

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng 20.000 AUD Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng 20.000 AUD Click đăng ký

18/ Australian Catholic University (ACU)

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng lên đến 5000 – 7.500 AUD – 50% học phí Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng lên đến 5000 – 7.500 AUD – 50% học phí Click đăng ký

19/ Kent Institute Australia

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng lên đến 30% học phí Click đăng ký

20/ James Cook University

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Dự bị đại học Học bổng 25% học phí Click đăng ký

21/ The University of Melbourne

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng 10.000 AUD

Học bổng từ 25% – 50% học phí

Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng từ 25% – 50% học phí Click đăng ký
Thạc sĩ nghiên cứu Học bổng toàn phần – 100% học phí + sinh hoạt phí Click đăng ký
Tiến sĩ Học bổng toàn phần – 100% học phí + sinh hoạt phí Click đăng ký

22/ Charles Darwin University

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng 10% – 50% học phí Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng 10% – 50% học phí Click đăng ký

23/ University of Canberra

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng 20% – 25% học phí Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng 20% – 25% học phí Click đăng ký

24/ University of Western Australia

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng 45.000 AUD Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng 30.000 AUD Click đăng ký
Tiến sĩ Học bổng toàn phần – 100% học phí + sinh hoạt phí Click đăng ký

25/ University of Tasmania

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng từ 25% – 50% học phí Click đăng ký
Học bổng 15.000 AUD Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng 15.000AUD – 50% học phí Click đăng ký
Học bổng toàn phần – 100 % học phí Click đăng ký
Thạc sĩ ngành Kinh doanh Học bổng 25% học phí Click đăng ký

26/ University of South Australia

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Cử nhân Học bổng 25% – 50% học phí Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng 25% – 50% học phí Click đăng ký
Tiến sĩ Học bổng 28.092 AUD/năm Click đăng ký

27/ Central Queensland University

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng 15.000 AUD/năm

Học bổng lên đến 25% học phí

Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng 15.000 AUD/năm

Học bổng 25% học phí

Click đăng ký

28/ Sydney Institute of Business and Technology (SIBT)

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Dự bị đại học Học bổng lên đến 5000 AUD Click đăng ký

29/ Western Sydney University

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng từ 5000 – 7.500 AUD

Học bổng 50% học phí

Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng từ 5000 – 7.500 AUD

Học bổng 50% học phí

Click đăng ký

30/ Griffith University

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng 20% học phí

Học bổng 50% học phí

Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng 20% học phí

Học bổng 50% học phí

Click đăng ký

31/ Murdoch University

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng 20% học phí

Học bổng từ 11.000 – 12.000 AUD

Học bổng lên đến 20.000 AUD

Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng 20% học phí

Học bổng từ 11.000 – 12.000 AUD

Click đăng ký

32/ Queensland University of Technology

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng lên đến 5000 AUD

Học bổng 25% – 50% học phí

Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng 25% – 50% học phí Click đăng ký
Học bổng hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên Việt Nam Click đăng ký
Tiến sĩ Học bổng toàn phần – 100% học phí + sinh hoạt phí Click đăng ký

33/ Southern Cross University

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng 5000 – 7.500 – 8000 AUD

Học bổng lên đến 15.000 AUD/năm

Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng lên đến 15.000 AUD/năm Click đăng ký

34/ Monash University

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng 50.000 AUD

Học bổng lên đến 40.000 AUD

Học bổng 100% học phí

Click đăng ký 
Thạc sĩ Học bổng 29.000 AUD

Học bổng lên đến 50.000 AUD

Click đăng ký
Tiến sĩ Học bổng lên đến 29.000 AUD Click đăng ký

35/ University of Technology Sydney (UTS Insearch)

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Dự bị đại học Học bổng 7000 AUD Click đăng ký
Đại học Học bổng 25% học phí

Học bổng từ 1000 – 2000 AUD

Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng từ 1000 – 2000 AUD Click đăng ký

36/ James Cook Collegeok College

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Dự bị đại học Học bổng 25% học phí Click đăng ký

37/ University of Wollongong

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng 10% học phí

Học bổng từ 30% – 50% học phí

Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng từ 10% – 20% – 30% học phí Click đăng ký
Tiến sĩ Học bổng toàn phần – 100% học phí + sinh hoạt phí Click đăng ký

38/ Australian National University

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Dự bị đại học Học bổng 25.000 AUD Click đăng ký
Đại học Học bổng 25.000 AUD Click đăng ký
Tiến sĩ Học bổng 28.092 AUD/năm Click đăng ký
Học bổng toàn phần 100% học phí Click đăng ký

39/ The University of Western Australian

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng lên đến 45.000 AUD Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng lên đến 30.000 AUD Click đăng ký
Tiến sĩ Học bổng toàn phần + sinh hoạt phí Click đăng ký

40/ La Trobe University

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Đại học Học bổng 5000 AUD

Học bổng lên đến 15.000AUD

Học bổng lên đến 30% học phí

Học bổng 50% học phí

Học bổng 100% học phí

Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng 5000 AUD

Học bổng lên đến 15.000 AUD

Học bổng lên đến 30% học phí

Học bổng 50% học phí

Học bổng 100% học phí

Click đăng ký

41/ University of New South Wales Global

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Dự bị đại học Học bổng lên đến 5000 AUD dành cho sinh viên – chương trình chuyển tiếp

Học bổng lên đến 7.500 AUD dành cho sinh viên

Click đăng ký
Đại học Học bổng lên đến 7.500 AUD dành cho sinh viên Click đăng ký

Học bổng du học Úc từ tập đoàn NAVITAS

Khóa học Học bổng Link đăng ký
Tiếng Anh Học bổng 100% học phí – Curtin College Click đăng ký
Học bổng 100% học phí – Edith Cowan College

 

Click đăng ký
Dự bị đại học Học bổng từ 10% – 50% học phí – Eynesbury College Click đăng ký
Học bổng 12.5% học phí – Curtin College Click đăng ký
Học bổng,  20% học phí – 10% học phí – Edith Cowan College Click đăng ký
Học bổng 20% học phí – Daekin College Click đăng ký
Đại học Học bổng lên đến 15.000 AUD (3 năm) – Western Sydney City Campus Click đăng ký
Học bổng lên đến 22.500 AUD (3 năm) – Western Sydney City Campus Click đăng ký
Thạc sĩ Học bổng lên đến 10.000 AUD (2 năm) – Western Sydney City Campus Click đăng ký
Học bổng lên đến 15.000 AUD (2 năm) – Western Sydney City Campus Click đăng ký

Liên hệ với Viet Global để được hướng dẫn hồ sơ xin học bổng du học Úc.

ĐỂ LẠI THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  – Hotline / Zalo: 0908 558 959

  – Email: hcmc@hcv.edu.vn

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Đăng ký tư vấn

  Hotline: 090 855 8959
  Gọi tư vấn cho tôi
  close-link
  Contact Me on Zalo