fbpx

Du học Mỹ: Danh sách học bổng trung học, cao đẳng, đại học Mỹ 2022 từ các tổ chức giáo dục uy tín hàng đầu

Học bổng Mỹ

Viet Global tổng hợp danh sách học bổng năm 2022 từ các trường trung học, cao đẳng, đại học thuộc các tổ chức giáo dục uy tín hàng đầu tại Mỹ như Study Group, INTO, ASG, Educatius…

1/ Học bổng các trường Mỹ thuộc American Scholar Group (ASG)

Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký

Gannon University

Pennsylvania

Học bổng đại học Học bổng độc quyền ASG Lên đến 30.000 USD/năm Càng sớm càng tốt

Allegheny College

Pennsylvania

Học bổng đại học Học bổng độc quyền ASG Lên đến 28.000 USD/năm 1/12 (kỳ Spring)

15/2 (kỳ Fall)

La Roche College

Pennsylvania

Học bổng đại học Học bổng độc quyền ASG Lên đến 14.000 USD/năm 15/11 (kỳ Spring)

1/7 (kỳ Fall)

Point Park University

Pennsylvania

Học bổng đại học Học bổng độc quyền ASG Lên đến 17.000 USD/năm Càng sớm càng tốt

Thiel College

Pennsylvania

Học bổng đại học Học bổng độc quyền ASG Lên đến 10.000 USD/năm Càng sớm càng tốt

Westminster College

Pennsylvania

Học bổng đại học Học bổng độc quyền ASG Lên đến 17.500 USD/năm Càng sớm càng tốt

Youngstown University

Pennsylvania

Học bổng đại học Học bổng độc quyền ASG Lên đến 11.000 USD/năm Càng sớm càng tốt

Elmhurst College

Pennsylvania

Học bổng đại học Học bổng độc quyền ASG Lên đến 14.000 USD/năm Càng sớm càng tốt

2/ Học bổng của Cambridge Education Group Limited (CEG)

Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký

Illinois Institute of
Technology

Illinois

Học bổng đại học UG / IFY Scholarships Lên đến 22.000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng sau đại học Graduate / IGY Scholarships Lên đến 8000 USD Càng sớm càng tốt
Học bổng nhà ở Housing Scholarship 2.250 – 3000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học UG / IFY Scholarships Lên đến 22.000 USD/năm Càng sớm càng tốt

3/ Học bổng các trường Mỹ đối tác của Educatius

Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký

Rancho Solano
Preparatory School

Arizona

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 17.500 USD Càng sớm càng tốt

Archbishop Riordan
High School LakeTahoe

California

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 33.900 USD Càng sớm càng tốt

Preparatory (SquawValleyAcademy)

California

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 13.598 USD Càng sớm càng tốt

Woodstock Academy

Connecticut

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 16.500 USD Càng sớm càng tốt

Florida Preparatory
Academy

Florida

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 5000 USD Càng sớm càng tốt

The King’s Academy

Florida

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 19.000 USD Càng sớm càng tốt

Foxcroft Academy

Maine

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 23.750 USD Càng sớm càng tốt

Fryeburg Academy

Maine

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 25.900 USD Càng sớm càng tốt

Hebron Academy

Maine

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 21.100 USD Càng sớm càng tốt

Maine Central Institute

Maine

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 9.888 USD Càng sớm càng tốt

Thornton Academy

Maine

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 13.000 USD Càng sớm càng tốt

Washington Academy

Maine

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 10.500 USD Càng sớm càng tốt

Winchendon School

Massachusetts

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 25.725 USD Càng sớm càng tốt

Saint Paul Lutheran
High School

Missouri

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 9.500 USD Càng sớm càng tốt

Oakwood Friends
School Mercyhurst

New York

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 32.551 USD Càng sớm càng tốt

Preparatory School (PIA)

Pennsylvania

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 18.000 USD Càng sớm càng tốt

Hilton Head
Preparatory School

South Carolina

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 13.000 USD Càng sớm càng tốt

The Brook Hill School

Texas

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 8.875 USD Càng sớm càng tốt

Lyndon Institute

Vermont

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 19.000 USD Càng sớm càng tốt

Vermont Academy

Vermont

Học bổng trung học Học bổng độc quyền Educatius 24.200 USD Càng sớm càng tốt
Học bổng Mỹ
Các tổ chức giáo dục tại Mỹ công bố danh sách học bổng các trường thành viên năm 2022

4/ Học bổng Mỹ từ ELS

Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký

ELS

All centres

Học bổng tiếng Anh Discount 25% 30/6/2021

5/ Học bổng các trường Mỹ trong hệ thống INTO

Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký

Oregon State
University

Oregon

Học bổng đại học Provost Scholarship for Excellence 6000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Regional Scholarship Đa dạng Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Honorary Scholarship for Leadership 2000 USD Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Continued Success Scholarship 3000 – 5000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng sau đại học Regional Scholarship Đa dạng Càng sớm càng tốt
Học bổng sau đại học Continued Success Scholarship 3000 – 5000 USD/năm Càng sớm càng tốt

University of South
Florida

Florida

Học bổng đại học USF Green & Gold Presidential Award Lên đến 12.000 USD/năm 7/1/2021
Học bổng đại học USF Green & Gold Directors Award Lên đến 9000 USD/năm 7/1/2021
Học bổng đại học USF Green & Gold Scholars Award Lên đến 6000 USD/năm 7/1/2021
Học bổng đại học USF International Student Scholarship Lên đến 1000 USD/năm 7/1/2021
Học bổng đại học USF International Transfer Student
Scholarship
Lên đến 500 USD/học kỳ 7/1/2021
Học bổng đại học Frank H. Spain and Betty E. Gillies
Community
Lên đến 1.250 USD/học kỳ 7/1/2021

The University of
Arizona

Arizona

Học bổng đại học UA Global Undergraduate
Scholarships
Lên đến 9000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng sau đại học UA Global Graduate Scholarships Lên đến 6000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Tucson Undergraduate Freshman
Scholarships
(Wildcat Award)
1000  – 10.000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Tucson Undergraduate Transfer
Scholarships
(Wildcat Award)
5000 – 10.000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Tucson Graduate Scholarships Tùy theo khoa Càng sớm càng tốt

Fisher College

Massachusetts

Học bổng đại học International Student Scholarship 1.500 – 10.500 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Beacon Hill Scholarship 7.500 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học International Northend Scholarship 3000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng sau đại học Graduate School Student Scholarship 3000 USD Càng sớm càng tốt

Hofstra University

New York

Học bổng đại học Hofstra University Trustee Scholars
Program
8000 USD trở lên/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng sau đại học Graduate Direct Scholarship Tùy vào chương trình học Càng sớm càng tốt

Colorado State
University

Colorado

Học bổng đại học GPA Only Scholarship 2000 – 10.000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Ram Transfer Scholarship 5000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Honors Scholarship 1000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Honors Transfer Scholarship 1000 USD/năm 06/01/2021

Drew University

New Jersey

Học bổng đại học Drew Action Scholars 2.500 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Drew Scholarship for the Arts 1000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Drew Merit-Based Scholarship 10.000 – 25.000 USD/năm Càng sớm càng tốt

Saint Louis University

Missouri

Học bổng đại học SLU Merit-Based Scholarship 10.000 – 25.000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học SLU Jesuit High School Scholarship 5000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học SLU Catholic High School Scholarship 4000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Transfer: Merit-Based Scholarship 10.000 – 18.000 USD/năm Càng sớm càng tốt

Suffolk University

Massachusetts

Học bổng đại học Suffolk Undergraduate Scholarship 4.000 – 18.500 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng sau đại học Suffolk Graduate Scholarship 3000 – 23.000 USD/năm Càng sớm càng tốt

Illinois State
University

Illinois

Học bổng đại học International Admission Scholarship 1000 – 2000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng sau đại học International Admission Scholarship 2000 USD/năm Càng sớm càng tốt

Glasgow Caledonian
New York College

New York

Học bổng đại học Common Good Scholarship Lên đến 10.000 USD Càng sớm càng tốt

Thomas Jefferson University

Pennsylvania

Học bổng đại học Undergraduate Merit Scholarship 8000 – 10.000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng sau đại học College of Architecture and the Build
Environment Dean’s Scholarship-
Graduate
3.600 – 30.000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng sau đại học College of Architecture and the Build
Environment Partnership Scholarship-
Graduate
5000 USD Càng sớm càng tốt

Long Island University
(Brooklyn)

New York

Học bổng đại học International Freshman Merit
Scholarship
Lên đến 27.982 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học International Freshman Merit
Scholarship
Lên đến 27.982 USD/năm Càng sớm càng tốt

Marshall University

Virginia

Học bổng đại học John Marshall 14.000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học John Laidley 12.000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Board of Governors 10.500 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Presidential 8000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học A. Michael Perry 6000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Opportunity Grant 5000 USD/năm Càng sớm càng tốt

New England College

New Hampshire

Học bổng đại học Guaranteed Undergraduate
Scholarship for INTO
US Affiliates Applicants
23.000 USD (75% học phí + 25% nhà ở) Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Undergraduate Scholarships 23/000 – 32/000 USD/năm Càng sớm càng tốt

Quinnipiac University

Connecticut

Học bổng đại học US Affiliates
applicants
15/000 USD/năm Càng sớm càng tốt

6/ Học bổng các trường Mỹ liên kết với Kaplan International Colleges

Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký

Simmons University

Boston

Học bổng đại học The Simmons Kaplan Women’s Leadership Scholarship 50% học phí/năm 7/7/2021

Arizona State
University

Arizona

Học bổng đại học New American University Scholarship –
– International
5000 – 15.000 USD/năm (Downtown Phoenix,
Polytechnic, Temple or West
Campus)1.600 – 5.100 USD/năm
(ASU@Lake Havasu)
7/5/2021
Học bổng đại học New American University Scholarship –
– International
4000 – 10.000 USD/năm (Downtown Phoenix,
Polytechnic, Temple or West
Campus)
07/05/2021
Học bổng đại học Graduate merit – based Scholarships 1.300 – 3.300 USD/năm (ASU@Lake Havasu)

2.500 – 30.000 USD/khóa học

7/5/2021
Học bổng tiếng Anh / dự bị đại học Global Launch Admission and
Progression scholarships
8.500 USD/khóa học 3 kỳ

3.600 USD/khóa học 1 kỳ

7/5/2021

Pace University

New York

Học bổng đại học / sau đại học Direct admission merit scholarships 11.000 – 25.000 USD/năm (đại học)

1.500 – 6000 USD/năm (sau đại học)

15/7/2021
Học bổng Mỹ
Nhanh tay “săn” ngay học bổng du học Mỹ năm 2022!

7/ Học bổng các trường Mỹ trực thuộc Wellspring International Education

Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký

University of Arizona

Arizona

Học bổng đại học Merit Scholarship 1000 – 10.000 USD/năm Càng sớm càng tốt

McKendree
University

Illinois

Học bổng đại học Merit Scholarship 13.645 USD/năm Càng sớm càng tốt

Mercyhurst University

Pennsylvania

Học bổng đại học Merit Scholarship 9.375 USD/năm Càng sớm càng tốt

Seton Hill University

Pennsylvania

Học bổng đại học Merit Scholarship 12.500 USD/năm Càng sớm càng tốt

Texas Wesleyan
University

Texas

Học bổng đại học Merit Scholarship 16.000 USD/năm Càng sớm càng tốt

University of the
Potomac

Washington DC

Học bổng đại học Merit Scholarship 7.425 USD/năm Càng sớm càng tốt

Vermont Technical
College

Vermont

Học bổng đại học Merit Scholarship 3.700 USD/năm Càng sớm càng tốt

Loyola University New

Louisiana

Học bổng đại học Merit Scholarship 10.148 USD/năm Càng sớm càng tốt

Manhattan College

New York

Học bổng đại học Merit Scholarship 10.000 – 32.000 USD/năm Càng sớm càng tốt

8/ Học bổng các trường Mỹ thành viên của Study Group

Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký

Baylor University
Texas

Texas

Học bổng đại học Undergraduate Direct Admission 10.000 – 21.000 USD For Fall 2021

Depaul University

Illinois

Học bổng đại học Global Gateway Program –
International Year (3 quarters)
5000 – 15.000 USD For Fall 2021
Học bổng đại học Master’s International Year (2
quarters)
4000 USD For Fall 2021
Học bổng đại học Undergraduate Direct Admission 14.000 – 23.000 USD For Fall 2021
Học bổng đại học Graduate Direct Admission 1000 – 5000 USD For Fall 2021

James Madison
University

Virginia

Học bổng đại học International Year (2 semesters) 3000 – 8000 USD For Fall 2021
Học bổng đại học Undergraduate Direct Admission 4.500 – 6000 USD For Fall 2021

Lipscomb University

Tennessee

Học bổng đại học Undergraduate Direct Admission 10.000 USD For Fall 2021

Long Island University

New York

Học bổng đại học Undergraduate Direct Admission Lên đến 6000 USD For Fall 2021
Học bổng đại học Undergraduate Direct Admission Lên đến toàn phần học phí For Fall 2021
Học bổng đại học Graduate Direct Admission Lên đến 6000 USD For Fall 2021

Texas A&M University
– Corpus Christi

Texas

Học bổng đại học Undergraduate Direct Admission 1000 – 4000 USD For Fall 2021

University of Hartford

Connecticut

Học bổng đại học International Pathway Program –
International Year (2 semesters)
4000 – 8000 USD For Fall 2021
Học bổng đại học Master’s International Year (2
semesters)
2000 – 4000 USD For Fall 2021
Học bổng đại học Undergraduate Direct Admission 13.000 – 23.000 USD For Fall 2021

Western Washington
University

Washington

Học bổng đại học International Year Pathway (1-3
quarters)
2.630 – 7.890 USD For Fall 2021
Học bổng đại học Undergraduate Direct Admission 2000 – 6000 USD For Fall 2021

9/ Học bổng các trường Mỹ hợp tác với Navitas

Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký

Umas Boston

Massachusetts

Học bổng đại học Global Student Success Program 2000 USD For Fall 2021

Queens College

New York

Học bổng đại học Global Student Success Program 2000 USD For Fall 2021

Richard Bland College
of William & Mary

Virginia

Học bổng cao đẳng Global Student Success Program 2000 USD For Fall 2021

10/ Học bổng Mỹ từ tổ chức Amerigo

Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký

California Campuses (Napa Valley, SanFrancisco, LosAngeles, San Diego)

California

Học bổng trung học Lên đến 15.000 USD/năm For Fall 2021

11/ Học bổng các trường Mỹ thuộc Golden Education

Tên trường Loại học bổng Tên học bổng Giá trị Hạn đăng ký

The Woodstock
Academ

Connecticut

Học bổng trung học 27.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Foxcroft Academy

Maine

Học bổng trung học 28.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Fryeburg Academy

Maine

Học bổng trung học 25.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

John Bapst Memorial
High School

Maine

Học bổng trung học 28.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Lincoln Academy

Maine

Học bổng trung học 26.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Maine Central Institute

Maine

Học bổng trung học 21.350 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Washington Academy

Maine

Học bổng trung học 20.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Cotter Schools

Minnesota

Học bổng trung học 29.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Pioneer Academy

New Jersey

Học bổng trung học 30.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Canyonville Academy

Oregon

Học bổng trung học 28.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Grier School

Pennsylvania

Học bổng trung học 30.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Ben Lippen School

South California

Học bổng trung học 25.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Burr and Burton
Academy

Vermont

Học bổng trung học 26.000 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Wisconsin Lutheran
High School

Wisconsin

Học bổng Trung học 27.500 USD (tuition after
discount)
Rolling admission

Bellevue College

Washington

Học bổng trung học BC Scholarship 1000 – 3000 USD Cuối tháng 3 hàng năm

Grand Valley State
University

California

Học bổng đại học International Merit Scholarship 5000 USD/năm

American National University

Virginia

Học bổng đại học / sau đại học University Transfer Scholarship 1000 USD Trước 27/10/2021

California Lutheran
University

California

Học bổng đại học Global Scholars Program 25.000 – 30.000 USD 15/3
Học bổng đại học / sau đại học Study Abroad Student Scholarship 500 USD 1/11

Edmonds Community
College

Washington

Học bổng đại học New Student College or High School 1000 USD Trước 28/9 (kỳ Winter)

Trước 28/12 (kỳ Spring)

Green River
Community College

Washington

Học bổng cao đẳng Achievement, Merit & Leadership
Scholarships
200 – 500 USD 15/8 (kỳ Fall)

15/11 (kỳ
Winter)

15/2 (kỳ Spring)

15/5 (kỳ Summer)

Học bổng cao đẳng Leadership Work Grant: International
Student Ambassador (ISA) Apprentice
Lên đến 1000 USD 10/7 (kỳ Fall)

4/12 (kỳ Winter)

26/2 (kỳ Spring)

Lane Community
College

Oregon

Học bổng đại học New International Student Scholarship 500 – 3.500 USD Trước 30/10 (kỳ Winter)

Trước 15/1 (kỳ Spring)

Maine Central Institute

Maine

Học bổng trung học Học bổng đầu vào lên tới 50% học phí và ăn ở Càng sớm càng tốt

Middle Tennessee
State University

Tennessee

Học bổng đại học International Merit Scholarship 4000 – 16.000 USD Trước 1/11 (kỳ Spring)

Northern Arizona
University

Arizona

Học bổng đại học / sau đại học International Excellence Award 10.000 USD (5000 USD cho mỗi học kỳ Fall / Spring) Trước 1/3 (kỳ Fall)

Trước 1/10 (kỳ Spring)

Northern Arizona
University

Học bổng đại học International Baccalaureate
Scholarship
5,000 USD càng sớm càng tốt

Northwood University

Michigan

Học bổng đại học Athletic Scholarships Chưa có thông tin cụ thể Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Esport Scholarships 3000 – 5000 USD Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học International Transfer Scholarships Lên đến 3000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học International Freshman Merit
Scholarships
2.500 – 11.500
USD/năm
Càng sớm càng tốt

Purdue University Fort
Wayne

Indiana

Học bổng đại học Học bổng đầu vào cho Học sinh Quốc
tế
Lên tới 100% học phí Trước 1/5 (kỳ Fall)

Trước 1/12 (kỳ Spring)

San Mateo County
Community College
District

California

Học bổng đại học Global Beca International Student
Scholarship
250 – 3000 USD Trước 15/11 (kỳ Spring)

Seattle Pacific
University

Washington

Học bổng đại học Trustees Scholar Award 26.000 USD Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học President’s Scholar Award 24.000 USD Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Dean’s Scholar Award 22.000 USD Càng sớm càng tốt

South Dakota State
University

South Dakota

Học bổng đại học Jackrabbit Guarantee Scholarship 1000 – 4000 USD Trước 1/12 (kỳ Spring)
Học bổng đại học SDSU Foundation Scholarships Khác nhau cho mỗi học sinh Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Stephen F. Briggs Scholarship 6.500 USD/năm Càng sớm càng tốt

Texas Wesleyan
University
Texas

Học bổng đại học Freshman Scholarship 14.000 – 21.000 USD/năm Càng sớm càng tốt
Học bổng đại học Transfer Scholarship 12,.000 – 17.000 USD/năm Càng sớm càng tốt

University of La Verne

California

Học bổng đại học Freshman Scholarship 10.000 – 30.000 USD/năm
Học bổng đại học ELS Scholarship 5000 USD/năm Trước 1/12 (kỳ Spring)

University of North
Texas

Texas

Học bổng đại học Scrappy Scholarship 1000 USD/năm Trước 1/3
Học bổng đại học Eagle Scholarship 4000 USD/năm Trước 1/3
Học bổng đại học North Texas Scholarship 6000 USD năm Trước 1/3
Học bổng đại học Dean’s Scholarship 8000 USD/năm Trước 1/3
Học bổng đại học President’s Scholarship 10.000 USD/năm Trước 1/3
Học bổng đại học UNT Transfer Scholarships 1.000 – 3000 USD Càng sớm càng tốt

University of
Wisconsin – La Crosse

Wisconsin

Học bổng đại học Foundation Scholarships Đa dạng 1/10-1/2
Học bổng đại học International Engagement
Scholarship I-Engage
Đa dạng 1/12 (kỳ Fall)

1/5 (kỳ Spring)

Vui lòng liên hệ với Viet Global để được tư vấn và hướng dẫn xin học bổng du học Mỹ 2022.

ĐỂ LẠI THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  – Hotline / Zalo: 0908 558 959

  – Email: hcmc@hcv.edu.vn

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Đăng ký tư vấn

  Hotline: 090 855 8959
  Gọi tư vấn cho tôi
  close-link
  Contact Me on Zalo
  Call Now Button0908558959