fbpx

Du học Đài Loan: Tuyển sinh lớp chuyên ban quốc tế – chương trình Tân Hướng Nam vừa học vừa làm 2022

Chương trình Tân Hướng Nam

Du học Đài Loan hệ chuyên ban quốc tế chương trình Tân Hướng Nam vừa học vừa làm đã bước vào chặng đường tuyển sinh cho năm học 2022.

Theo học chương trình này, học sinh sẽ nhận được nhiều quyền lợi:

 • Được nhận học bổng từ 50% – 100% học phí
 • Được miễn hoặc giảm chi phí ký túc xá cho năm học đầu tiên
 • Được sắp xếp việc làm, hưởng lương hấp dẫn

Đối tượng tuyển sinh

 • Tốt nghiệp THPT trở lên, có điểm trung bình ≥ 6.0
 • Độ tuổi từ 18 – 28
 • Không tiền án, tiền sự
 • Năng lực Hoa ngữ từ A1 trở lên (nếu chưa có sẽ được bố trí học để có đủ điều kiện)

Danh sách các trường tuyển sinh hệ chuyên ban quốc tế – chương trình Tân Hướng Nam

TRƯỜNG NGÀNH TUYỂN SINH CHI PHÍ HỌC BỔNG
Học phí và tạp phí tiêu chuẩn Ký túc xá tiêu chuẩn

Học viện Quản lý sức khỏe Kinh Quốc

Add: No.336, Fuxing Road, Zhongshan District, Keelung City, Taiwan 203

Tel: +886-(02)2437-2093

 • Quản lý nhà hàng (chỉ tiêu: 80 học sinh)
 • Bảo quản thực phẩm (chỉ tiêu: 40 học sinh)
50.243 NT$/kỳ 11.500 NT$/kỳ

(KTX mỗi phòng 4 người đầy đủ tiện nghi, đã bao gồm kỳ nghỉ đông, nghỉ hè và điện nước)

– Năm nhất, mỗi học kỳ được nhận 26.243 NT$

– Từ năm thứ hai, mỗi học kỳ được nhận 7.083 NT$ (học bổng được trừ vào học phí của các học kỳ hàng năm)

Đại học Khoa học và Công nghệ Long Hoa

Add: No.300, Sec.1, Wanshou Road, Guishan District, Taoyuan City, Taiwan (R.O.C)

Tel: +888-(02)2437-2093

 • Công nghệ thông tin (chuyên sâu KT mạng) (chỉ tiêu: 40 học sinh)
 • Điện tử (chỉ tiêu: 40 học sinh)
 • Ngành Cơ khí chế tạo, Điện tử: 51.308 NT$/kỳ
 • Ngành Hóa mỹ phẩm: 44.603 NT$/kỳ
11.500 NT$/kỳ

(KTX mỗi phòng 4 người đầy đủ tiện nghi, đã bao gồm kỳ nghỉ đông, nghỉ hè và điện nước)

Học phí năm nhất giảm 50%

Đại học Khoa học và Công nghệ TP. Đài Bắc

Add: No.2, Xueyuan Road, Peitou, 112 Taipei, Taiwan (R.O.C)

Tel: +886-2-2892-7154 ext. 5900-5902

Fax: +886-2-2895-6534

 • Quản lý du lịch (chỉ tiêu: 40 học sinh)
 • Quản lý nhà hàng (chỉ tiêu: 40 học sinh)
 • Ứng dụng hóa mỹ phẩm (Làm đẹp) (chỉ tiêu: 40 học sinh)
44.210 NT$/kỳ 9.500 NT$/kỳ

(KTX mỗi phòng 4 người đầy đủ tiện nghi, kỳ nghỉ đông là 2.500 NT$, kỳ nghỉ hè là 5000 NT$)

– Năm nhất, mỗi học kỳ được nhận 10.000 NT$

– Sau khi thi đỗ chứng chỉ cao nhất nhận được 6000 NT$, từ năm thứ hai xét kết quả học tập nhận được mức cao nhất 15.000 NT$

– KTX năm nhất miễn toàn bộ

Đại học Khoa học và Công nghệ Minh Tân

Add: No.1 Xinxing Road, Xinfeng District, Hsinchu County, Taiwan 304

Tel: +886-3-5593142

Fax: +886-3-5595142

 • Cơ khí chế tạo (chỉ tiêu: 40 học sinh)
 • Điện tử (chỉ tiêu: 40 học sinh)
 • Hóa mỹ phẩm ứng dụng (chỉ tiêu: 80 học sinh)
 • Cơ điện tử (chỉ tiêu: 80 học sinh)
50.000 NT$/kỳ 9.200 NT$/kỳ

(KTX mỗi phòng 4 người đầy đủ tiện nghi, đã bao gồm kỳ nghỉ đông, nghỉ hè và điện nước)

– Học kỳ 1 năm nhất miễn 100% học phí

– Học kỳ 2 năm nhất giảm 50% học phí

– KTX học kỳ 1 của năm nhất miễn toàn bộ

Đại học Khoa học và Công nghệ Ngô Phụng

Add: No.117, Sec.2, Chiankuo Road, Minhsiung, Chiayi County, Taiwan (R.O.C)

Tel: +886-5-226-7125

Fax: +886-5-206-0156

 • Quản lý du lịch và giải trí (chỉ tiêu: 40 học sinh)
 • Quản lý nhà hàng khách sạn (chỉ tiêu: 40 học sinh)
 • Truyền thông kỹ thuật số (chỉ tiêu: 40 học sinh)
 • Cơ khí chế tạo (chỉ tiêu: 40 học sinh)
 • Ngành Quản lý du lịch và giải trí: 47.220 NT$/kỳ
 • Ngành Cơ khí chế tạo: 54.130 NT$/kỳ
10.000 NT$/kỳ

(KTX mỗi phòng 4 người đầy đủ tiện nghi, đã bao gồm kỳ nghỉ đông, nghỉ hè và điện nước, điều hòa tự mua thẻ sử dụng)

– Năm nhất miễn toàn bộ học phí và tạp phí đối với sinh viên hệ đại học

– KTX năm nhất miễn toàn bộ

Đại học Khoa học và Công nghệ Triều Dương

Add: No.68, Jifeng E. Road, Wufeng District, Taichung, Taiwan (R.O.C)

Tel: +886-4-23323000

Fax: +886-4-23339898

 • Hóa mỹ phẩm (Làm đẹp) (chỉ tiêu: 40 học sinh)
 • Quản lý công nghiệp (chỉ tiêu: 40 học sinh)
55.684 NT$/kỳ 13.000 NT$/kỳ

(KTX mỗi phòng 4 người đầy đủ tiện nghi, đã bao gồm kỳ nghỉ đông, nghỉ hè và điện nước, điều hòa tự mua thẻ sử dụng)

– Học kỳ 1 năm nhất miễn toàn bộ học phí và tạp phí, học kỳ 2 nhận học bổng 50% học phí

– Từ năm thứ hai trở đi, xét kết quả học tập của sinh viên trong học kỳ trước nhận học bổng cao nhất 12.500 NT$

Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Uyển

Add: No.1821, Zhongshan Road, Luzhu District, Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C)

Tel: +886-7-6077914, +886-7-6077225

 • Ứng dụng kỹ thuật thông minh (chỉ tiêuL 40 học sinh)
 • Kiến trúc xây dựng (chỉ tiêu: 40 học sinh)
 • Cơ điện tử (chỉ tiêu: 40 học sinh)
 • Du lịch (chỉ tiêu: 40 học sinh)
50.853 NT$/kỳ 11.790 NT$/kỳ

(KTX mỗi phòng 4 người đầy đủ tiện nghi, đã bao gồm kỳ nghỉ đông, nghỉ hè và điện nước, điều hòa tự mua thẻ sử dụng)

– Học kỳ 1 năm nhất miễn toàn bộ học phí, tạp phí và KTX

– Học kỳ 2 năm nhất nhận học bổng 50% học phí và KTX

Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Khai

Add: No.568, Zhongzheng Road, Caotun Township, Nantou, Taiwan (R.O.C)

Tel: +886-049-2563489

 • Công nghệ tự động hóa (chỉ tiêu: 40 học sinh)
 • Điện tử (chỉ tiêu: 40 học sinh)
53.200 NT$/kỳ 15.000 NT$/kỳ

(KTX mỗi phòng 4 người đầy đủ tiện nghi, đã bao gồm kỳ nghỉ đông, nghỉ hè và điện nước, điều hòa tự mua thẻ sử dụng)

– Năm nhất miễn toàn bộ học phí và tạp phí

– Từ năm thứ hai trở đi, nếu sinh viên đạt A2 trở lên mỗi kỳ nhận học bổng 18.200 NT$

– KTX học kỳ 1 giảm 50%

Đại học Khoa học và Công nghệ Kiện Hành

Add: No.229, Jianxing Road, Zhongli District, Taoyuan City, Taiwan (R.O.C)

Tel: +886-3-4581196 ext. 5806 5337

Fax: +886-3-2503011

 • Cơ khí chế tạo (chỉ tiêu: 40 học sinh)
 • Quản lý công nghiệp (chỉ tiêu: 40 học sinh)
 • Điện tử (chỉ tiêu: 40 học sinh)
54.124 NT$/kỳ 12.000 NT$/kỳ

(KTX mỗi phòng 4 người đầy đủ tiện nghi, đã bao gồm kỳ nghỉ đông, nghỉ hè và điện nước)

– Trong 4 năm học (8 kỳ), mỗi học kỳ nhận học bổng 18.000 NT$, được trừ vào học phí của từng kỳ

– KTX năm nhất miễn toàn bộ

Đại học Khoa học và Công nghệ Côn Sơn

Add: No.195, Kunda Road, Yongkang District, Tainan City, Taiwan (R.O.C)

Tel: +886-6-272-7175

Fax: +886-6-205-3271

 • Hóa mỹ phẩm (chỉ tiêu: 40 học sinh)
 • Công nghệ thông tin (chỉ tiêu: 40 học sinh)
 • Cơ điện tử (chỉ tiêu: 40 học sinh)
52.260 NT$/kỳ 11.900 NT$/kỳ

(KTX mỗi phòng 4 người đầy đủ tiện nghi, đã bao gồm kỳ nghỉ đông, nghỉ hè và điện nước, điều hòa tự mua thẻ sử dụng)

Học kỳ 1 năm nhất miễn toàn bộ học phí và tạp phí

Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Nam

Add: No.152, Sec.3, Beishen Road, Shenkeng District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C)

Tel: +886-(02)2437-2093

 • Cơ khí chế tạo (chỉ tiêu: 40 học sinh)
 • Điện tử (chỉ tiêu: 40 học sinh)
44.170 NT$/kỳ 10.725 NT$/kỳ

(KTX mỗi phòng 4 người đầy đủ tiện nghi, chưa bao gồm kỳ nghỉ đông, nghỉ hè và điện nước)

Học kỳ 1 năm nhất miễn học phí

Cơ hội làm thêm cho sinh viên chương trình Tân Hướng Nam

– Trong năm thứ nhất, nhà trường giới thiệu việc làm thêm cho sinh viên. Mỗi tuần đi làm 20 giờ, kỳ nghỉ hè và nghỉ đông được làm toàn thời gian, hưởng lương theo quy định của Luật lao động Đài Loan.

– Từ năm thứ hai trở đi, sinh viên đi thực tập vừa học vừa làm tại hơn 200 doanh nghiệp hợp tác với nhà trường theo đúng chuyên ngành học, hưởng lương theo Luật lao động Đài Loan.

Chương trình Tân Hướng Nam
Tuyển sinh lớp chuyên ban quốc tế Đài Loan – chương trình Tân Hướng Nam vừa học vừa làm 2022

Hồ sơ đăng ký du học Đài Loan

Bạn cần chuẩn bị những loại giấy tờ sau:

 • Hộ chiếu
 • Học bạ cấp 3
 • Băng tốt nghiệp cấp 3 / giấy chứng nhận tạm thời
 • Chứng chỉ TOCFL tối thiểu A1 (nếu chưa có, bạn có thể nợ chứng chỉ đến khi nộp hồ sơ visa)
 • Ảnh 4×6
 • Hộ khẩu, giấy khai sinh

Du học hệ chuyên ban quốc tế Đài Loan mang lại nhiều thuận lợi lớn cho học sinh Việt Nam. Hầu hết các bạn đều có đủ khả năng đáp ứng được điều kiện nhập học cho chương trình đại học chuyên ban mà không gặp nhiều trở ngại, khó khăn.

Liên hệ ngay với Viet Global để được tư vấn và hỗ trợ ghi danh nhé!

ĐỂ LẠI THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  – Hotline / Zalo: 0908 558 959

  – Email: hcmc@hcv.edu.vn

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Đăng ký tư vấn

  Hotline: 090 855 8959
  Gọi tư vấn cho tôi
  close-link
  Contact Me on Zalo
  Call Now Button0908558959