fbpx

Du học Anh: Tin nóng không thể bỏ lỡ về học bổng năm 2024 từ hơn 50 trường đại học ở Anh Quốc cho tất cả bậc học

Học bổng Anh

Không thể các bạn phải đợi lâu, Viet Global “trình làng” danh sách học bổng năm 2024 của các trường đại học và tập đoàn giáo dục tại Anh Quốc cho tất cả bậc học gồm A-Level, dự bị chuyển tiếp, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

Học bổng khối các trường đại học Anh cho bậc cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ

1/ Northumbria University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Northumbria Undergraduate Global Scholarship

£3000 Dành cho bậc cử nhân ở năm học đầu tiên

Yêu cầu đủ điểm đầu vào của khóa học

Northumbria Postgraduate Global Scholarship

£2000 Dành cho bậc thạc sĩ

Yêu cầu đủ điểm đầu vào của khóa học

Northumbria University Alumni Discount

20% học phí Dành cho các sinh viên đã từng học ở Đại học Northumbria, áp dụng cho bậc thạc sĩ tín chỉ hoặc thạc sĩ nghiên cứu

Học bổng xét tự động

2/ Nottingham Trent University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

NTU Excellence Scholarships

50% hoặc 25% học phí Dành cho bậc cử nhân hoặc thạc sĩ

International Scholarships

£2000  

International Merit Scholarships

£3000 Dành cho bậc thạc sĩ

Regional and subject scholarships

£5000 Dành cho bậc thạc sĩ

GREAT scholarships  in partnership with the British Council

£10.000  

3/ Portsmouth University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Vice Chancellor’s Global Development Scholarship

£1.600 Dành cho 1 năm đầu tiên của bậc cử nhân và thạc sĩ

Yêu cầu đủ điều kiện đầu vào

Chancellor’s Global Academic Merit Scholarship

£5000 Dành cho năm đầu tiên của bậc cử nhân và thạc sĩ

Yêu cầu đủ điều kiện đầu vào

4/ Queen Mary, University of London

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Law Undergraduate Bursary

£1000 – £12.000 Dành cho chương trình cử nhân ngành Luật

School of Economics and Finance Scholarships (UG)

£3000 15 suất dành cho chương trình cử nhân của khoa Kinh tế và Tài chính

AcerGAMSAT Medicine Scholarship

Lên đến 100% học phí 2 suất dành cho sinh viên ngành Y

Business and Management Postgraduate Scholarships

£5000 30 suất dành cho bậc thạc sĩ (MSc hoặc MA) của khoa Kinh doanh và Quản lý

Associate Alumni Bursary

20% học phí Dành cho chương trình thạc sĩ tín chỉ Khoa học xã hội và Nhân văn

B.A. Krukoff Fellowship in Systematics

100% học phí và lên đến £21.000 Dành cho chương trình thạc sĩ tín chỉ MSc Plant and Fungal Taxonomy, Diversity and Conservation

Blockchain in Business and Society Scholarships

£15.000 2 suất dành cho chương trình thạc sĩ tín chỉMSc Blockchain in Business and Society Scholarships

Business and Management Postgraduate Scholarships

£5000 12 suất dành cho chương trình thạc sĩ tín chỉ của khoa Kinh doanh và Quản trị

MSc Economics Scholarship

£2000 – 100% học phí 20 suất dành cho chương trình thạc sĩ tín chỉ MSc Economics

Office for Students Scholarship in Data Science and AI

£10.000 9 suất dành cho chương trình thạc sĩ tín chỉ ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

DeepMind Scholarship

100% học phí + chi phí sinh hoạt £15.480 + chi phí đi lại £2.000 + £1.500 Dành cho chương trình thạc sĩ tín chỉ ngành Trí tuệ nhân tạo, Máy học và Khoa học máy tính

>> Xem thêm thông tin học bổng

5/ Reading University

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG THÔNG TIN
General Scholarship £4000 Dành cho bậc thạc sĩ
£1000 mỗi năm Dành cho chương trình thạc sĩ Kiến trúc
10% học phí Dành cho chương trình MA Applied Linguistics và MA Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)
£5.500 phí nhà ở (40 tuần) tại khu ký túc St Patrick’s Hall Dành cho sinh viên ngành Khoa học
Giảm £1.500 Dành cho cựu sinh viên tốt nghiệp cử nhân và học tiếp lên thạc sĩ tại trường
£3000 Dành cho học sinh Việt Nam đăng ký khóa dự bị đại học (không giới hạn)

6/ Roehampton University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

International Excellence Scholarship

£1000, £2.500, £4000 Dành cho bậc thạc sĩ

Roehampton College Scholarship

15% học phí Dành cho sinh viên tốt nghiệp Roehampton College và học tiếp lên chương trình cử nhân / thạc sĩ

LLM Masters of Law Scholarship

£5000 Dành cho chương trình LLM Human Rights and Legal Practice và LLM International Commercial Law and Legal Practice

Alumni Discount

20% học phí Dành cho cựu sinh viên của trường

7/ Surrey University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

International Excellence Award (Undergraduate) 2023 entry

£5000 Dành cho chương trình cử nhân

International Excellence Award (Postgraduate) 2023 entry

£5000 Dành cho bậc thạc sĩ  tất cả các ngành học (trừ MBA)

8/ University of South Wales

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG THÔNG TIN
Chancellors International Development Scholarship £2.500 mỗi năm học Dành cho tất cả các khóa học bậc cử nhân và thạc sĩ
£6000 Dành cho sinh viên hoàn thành chương trình cử nhân học tiếp lên thạc sĩ
£8.500 Dành cho sinh viên theo học chương trình Top-Up và thạc sĩ (chương trình 2 năm 2 bằng)
Global Wales £10.000 Dành cho chương trình thạc sĩ

9/ University of Westminster

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

International Part Fee Scholarship

£2000 Dành cho bậc thạc sĩ

GREAT Scholarships

£10.000 Dành cho bậc thạc sĩ

>> Xem thêm thông tin học bổng

10/ York University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Vice-Chancellor’s scholarships

£10.000 – £20.000 Dành cho khóa cử nhân và thạc sĩ

Học bổng được trừ vào học phí và được chia ra 3 lần:

 • Năm 1: £10.000
 • Năm 2: £5000
 • Năm 3: £5000

Be Exceptional scholarships

£2.500 – £7.500 Dành cho khóa cử nhân và thạc sĩ, cấp cho năm đầu

>> Xem thêm thông tin học bổng

11/ University of Edinburgh

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Dean’s Academic Excellence Scholarship

£5000 – £10.000 Dành cho chương trình thạc sĩ tín chỉ của khoa Kinh doanh

Edinburgh Global Undergraduate Mathematics Scholarships

£5000 mỗi năm Dành cho toàn bộ thời gian học chương trình cử nhân của khoa Toán

School of Biological Sciences Taught Postgraduate Bursaries

£10.000 Dành cho chương trình thạc sĩ tín chỉ của khoa Khoa học sinh học

MSc Education (Early Childhood Practice and Froebel) Scholarship

50% học phí Dành cho chương trình thạc sĩ Giáo dục

School of Divinity Postgraduate Masters Scholarships

100% học phí  

Macqueen Scholarship

100% học phí + chi phí duy trì £15.500 + khoản trợ cấp nghiên cứu hàng năm trị giá £750 Dành cho chương trình PhD

Drever Trust MSc Scholarships

100% học phí Cấp cho 1 năm

Edinburgh Legal Education Trust Scholarships for PhD

100% học phí + khoản trợ cấp khoảng £15.590 mỗi năm  

John Orr Research Award

£2.300  

Muriel Smith Scholarship

100% học phí (tối đa £10.000) Cấp cho 1 năm

Claes Isacson Scholarship

Lên đến £20.000 Dành cho sinh viên theo học ngành Vận tải và Bảo hiểm đường biển

12/ Kent University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

International Scholarships for Undergraduate Students

£3000 Dành cho bậc cử nhân

Kent Business School Course Director’s Scholarship

£2.500 Dành cho bậc thạc sĩ

Kent MBA Leaders in Sustainability Scholarship

25% học phí Dành cho khóa học MBA

Yêu cầu đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học, viết luận 500 từ và có kinh nghiệm làm việc

Kent MBA Women in Leadership Scholarship

25% học phí Dành cho khóa học MBA

Yêu cầu đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học, viết luận 500 từ và có kinh nghiệm làm việc

International Scholarships for Taught Masters Students

£3000 Dành cho bậc thạc sĩ tín chỉ

Foundation Programme Progression Scholarship

£3.750 Dành cho sinh viên hoàn thành khóa dự bị và chuyển tiếp lên cử nhân

Kent Business School Hardship Bursary

£3000 20 suất dành cho sinh viên gặp khó khăn về tài chính

Kent Business School Early Bird Discount

10% học phí  

>> Xem thêm thông tin học bổng

13/ Lancaster University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Lancaster Global Scholarship

£5000 Dành cho bậc cử nhân và thạc sĩ

Alumni Loyality Scholarship

20% học phí Dành cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Lancaster học tiếp lên thạc sĩ

>> Xem thêm thông tin học bổng

14/ Lincoln University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Global Leaders Scholarship

50% học phí Dành cho 1 năm học của bậc cử nhân và thạc sĩ

Vietnam Scholarship

£5000 Dành riêng cho sinh viên Việt Nam học bậc thạc sĩ

Yêu cầu GPA 6.5+

Global Undergraduate Scholarships

£2000 Dành cho bậc cử nhân cho toàn khóa học

Global Postgraduate Scholarship

£2000 Dành cho bậc thạc sĩ

Postgraduate Taught Accommodation Bursary

50% phí nhà ở Dành cho bậc thạc sĩ

International Alumni Scholarship

£2000 Dành cho cựu sinh viên của trường

>> Xem thêm thông tin học bổng

15/ Newcastle University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Vice-Chancellor’s Global Scholarships

£4000 5 suất dành cho bậc cử nhân

International Foundation Scholarship (INTO Newcastle University)

£10.000, £20.000 Dành cho chương trình dự bị đại học và năm 1 đại học

Business School – Directors International Excellence Scholarship

£8000 6 suất dành cho bậc cử nhân (3 suất) và thạc sĩ (3 suất)

Master’s in International Business Management Scholarship

£8000 2 suất dành cho khóa MSc International Business Management

Master’s in Finance Scholarship

£8000 2 suất dành cho khóa MSc International Business Management

MBA Responsible Impact Scholarship

£25.200 1 suất dành cho khóa MBA

MBA Advancing Women in Leadership Scholarship

£25.200 1 suất dành cho sinh viên nữ đăng ký khóa học MBA

MBA Developing Talent and Leadership Scholarship

£13.000 24 suất dành cho khóa MBA

Alumni Tuition Fee Discount

20% học phí Dành cho cựu sinh viên

>> Xem thêm thông tin học bổng

16/ Sheffield Hallam University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Transform Together Scholarship

50% học phí Dành cho bậc cử nhân và thạc sĩ

Yêu cầu đủ điểm đầu vào khóa học

Học bổng cạnh tranh nên nộp sớm

Vice Chancellor’s Award

£3000 Dành cho bậc cử nhân và thạc sĩ (không giới hạn số lượng)

Events and leisure management Dean’s scholarship

£6000 15 suất dành cho bậc cử nhân, khóa BSc (Hons) Events and Leisure Management (Top-up)

>> Xem thêm thông tin học bổng

17/ Sussex University

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG THÔNG TIN
£1000 – £5000 Dành cho bậc cử nhân >> xem chi tiết
£3000 – £5000 – £11.275 Dành cho bậc thạc sĩ >> xem chi tiết

18/ Anglia Ruskin University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

MBA Scholarship

4000 GBP/năm hoặc 4000 GBP/2 năm (nếu khóa học kéo dài 2 năm) Dành cho khóa MBA

Sport Scholarship

£1.400 – £12.500/năm Dành cho các vận động viên tài năng

International Excellence Scholarship

4000 GBP Dành cho bậc cử nhân và thạc sĩ

Học bổng xét dựa vào bài luận học bổng 500 từ

International Merit Scholarship

1000 – 2000 GBP Dành cho bậc cử nhân và thạc sĩ

Học bổng xét tự động dựa vào hồ sơ

International Alumni Scholarship

3000 GBP Dành cho bậc cử nhân và thạc sĩ

Học bổng xét tự động nếu bạn chuyển tiếp từ Đại học Anglia Ruskin lên các khóa thạc sĩ hoặc nghiên cứu

International Early Payment Discount

400 – 1000 GBP Dành cho bậc cử nhân và thạc sĩ

Sinh viên đóng tiền học phí sớm sẽ được tự động trừ khoản này

>> Xem thêm thông tin học bổng

19/ Aston University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ

Vice-Chancellor’s International Scholarship

£8000

Global Ambassador Scholarship

£3000

Global Excellence Scholarship

£2000, £5000

>> Xem thêm thông tin học bổng

20/ Brighton University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

International Scholarship

1000 – 2.500 GBP Dành cho bậc cử nhân và thạc sĩ

Sports Scholarships

500 – 1000 GBP Dành cho bậc cử nhân và thạc sĩ

Alumni Postgraduate Scholarships

20% học phí Dành cho cựu sinh viên

International Research Scholarships

100% học phí (tối đa 3 năm) Dành cho khối ngành nghiên cứu

21/ Bristol University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Think Big Undergraduate Scholarships

5000 – 10.000 GBP Dành cho bất kỳ khóa cử nhân nào ngoại trừ Medicine, Dentistry và Veterinary Science

Global Accounting and Finance Undergraduate Scholarships

5000 GBP/năm Dành cho bậc cử nhân khoa Tài chính kế toán

Global Economic Undergraduate Scholarships

5000 – 10.000 GBP/năm Dành cho bậc cử nhân khoa Kinh tế

School of Policy Studies International Undergraduate Scholarships

5000 GBP/năm Dành cho bậc cử nhân khoa Nghiên cứu chính sách

Think Big About Global Justice Undergraduate Scholarships

3000 GBP/năm Dành cho bậc cử nhân các khóa học ngành Luật

Think Big Bursaries for Sciences

2.500 GBP/năm Dành cho bậc cử nhân khoa Khoa học

Think Big Postgraduate Scholarships

5000 – 10.000 – 20.000 GBP Dành cho bậc thạc sĩ

Future Leaders Postgraduate Scholarship

5000 – 10.000 GBP Dành cho bậc thạc sĩ khoa Quản trị

Global Accounting and Finance Postgraduate Scholarships

5000 – 10.000 GBP Dành cho bậc thạc sĩ khoa Kế toán và Tài chính

Global Economics Postgraduate Scholarships

5000 – 10.000 GBP Dành cho bậc thạc sĩ khoa Kinh tế

Michael Wong Pakshong Bursary

3000 GBP Dành cho bậc thạc sĩ khoa Khoa học xã hội và Luật

Phyllis Mary Morris Bursaries

2000 GBP Dành cho bậc thạc sĩ khoa Khoa học địa lý

School for Policy Studies International Postgraduate Scholarships

5000 GBP/năm Dành cho bậc thạc sĩ khoa Nghiên cứu chính sách

Think Big About Education Scholarships

5000 GBP/năm Dành cho bậc thạc sĩ khoa Giáo dục

Think big About Global Justice Postgraduate Scholarships

5000 GBP/năm Dành cho các bạn ứng tuyển khóa thạc sĩ LLM

>> Xem thêm thông tin học bổng

22/ Brunel University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

International Excellence Scholarship

6000 GBP Dành do sinh viên nhập học bậc đại học và thạc sĩ

Brunel Medical School International Scholarship

6000 GBP Dành cho khoa Y

College of Engineering, Design & Physical Sciences (CEDPS) Academic Excellence Scholarship

2000 GBP Dành cho bậc cử nhân tại College of Engineering, Design and Physical Sciences

Dean’s International Scholarship for Occupational Therapy & Physiotherapy (Physical Therapy)

2000 GBP Dành cho chương trình cử nhân và thạc sĩ ngành Occupational Therapy & Physiotherapy

MBA Scholarship (full-time & part-time)

6000 GBP – 50% học phí  

MSc Data Science & Analytics and MSc Artificial Intelligence Scholarship

3.333 – 10.000 GBP  

NSIRC Scholarship

10.000 GBP Dành cho các khóa học thạc sĩ sau:

 • MSc Structural Integrity (Asset Reliability Management)
 • MSc Oil and Gas Engineering
 • MSc Lightweight Structures and Impact Engineering

Postgraduate Academic Excellence Scholarship

15% học phí Dành cho bậc thạc sĩ

Sports Scholarships

10.000 GBP Dành cho các sinh viên xuất sắc trong lĩnh vực thể thao.

Family Discount

10% học phí Dành cho bậc đại học và thạc sĩ, giảm học phí cho sinh viên có người thân (vợ chồng / bố mẹ / con cái / anh chị em ruột) từng học ở trường

Gradutate Discount

15% học phí Dành cho bậc đại học và thạc sĩ dành cho cựu sinh viên của trường

Early Payment Discount

2% học phí Dành cho bậc đại học và thạc sĩ tín chỉ, nghiên cứu

>> Xem thêm thông tin học bổng

23/ Cardiff Metropolitan University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Undergraduate Scholarship

£1000 Dành cho bậc cử nhân

Alumni Scholarship

25% học phí Dành cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân tại trường và học tiếp lên thạc sĩ tín chỉ

MBA Scholarship

Lên đến £1.500 Dành cho khóa MBA

Học bổng xét dựa trên học lực và kinh nghiệm làm việc

Vice Chancellor Scholarship

Lên đến £1.500 Dành cho bậc thạc sĩ

South East Asia Scholarship

50% học phí Dành cho bậc cử nhân và thạc sĩ, cấp cho năm đầu tiên

Global Wales Postgraduate Scholarship

£10.000 Dành cho bậc thạc sĩ

>> Xem thêm thông tin học bổng

24/ Durham University

Học bổng £5000/năm dành cho bậc cử nhân và thạc sĩ >> xem chi tiết

25/ Essex University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

International Baccalaureate Excellence Scholarship

2000 GBP Dành cho học sinh có điểm IB giỏi, đăng ký học chương trình cử nhân

Academic Excellence International Masters Scholarship

Lên đến 5000 GBP Dành cho chương trình thạc sĩ

Academic Excellence Senior Status Law Scholarship

Lên đến 3000 GBP

 

Dành cho chương trình thạc sĩ ngành Luật

Essex Global Partner Scholarship

Lên đến 2000 GBP Dành cho bậc thạc sĩ

Essex Global Partner Scholarship

Lên đến 3000 GBP Dành cho bậc cử nhân

Essex Law Global Partner Scholarship

Lên đến 3.500 GBP Dành cho bậc cử nhân ngành Luật

Essex UKT Law Global Partner Premium Scholarship

50% học phí Dành cho bậc cử nhân

International Baccalaureate Excellence Scholarship

2000 GBP Dành cho học sinh tốt nghiệp IB đăng ký chương trình cử nhân

Essex MBA Dean’s Award

10% – 100% học phí Dành cho khóa MBA

>> Xem thêm thông tin học bổng

26/ Glasgow University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Clark (Mile-End) Bursary Fund

500 – 1.500 GBP Dành cho bậc cử nhân và thạc sĩ

Graham Trust Bursary

500 GBP Dành cho bậc thạc sĩ và tiến sĩ

Postgrad Solutions Study Bursary

500 GBP Dành cho bậc thạc sĩ

Clan Gregor Society

500 GBP Dành cho bậc cử nhân và thạc sĩ

Alumni Discount

20% học phí Dành cho cựu sinh viên của trường học tiếp lên thạc sĩ

>> Xem thêm thông tin học bổng

27/ Goldsmiths University of London

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Goldsmiths International Undergraduate Scholarships

2000 – 5000 GBP Dành cho chương trình cử nhân và dự bị đại học

Goldsmiths International Postgraduate Scholarships

2000 – 4000 GBP Dành cho chương trình thạc sĩ

>> Xem thêm thông tin học bổng

28/ Hull University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Graduate PGT Scholarship

1000 GBP Dành cho sinh viên tốt nghiệp từ Đại học Hull chuyển tiếp lên các khóa thạc sĩ

Fairer Future Global Scholarship

50% học phí toàn khóa học 17 suất dành cho chương trình cử nhân

George W Gray International Scholarship

9000 GBP Dành cho chương trình BSc Chemistry / MChem Chemistry

GREAT Scholarship

£10.000 1 suất dành cho sinh viên Việt Nam bậc cao học, được trao bởi Hội đồng Anh

>> Xem thêm thông tin học bổng

29/ Kingston University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

International Scholarships

5000 GBP Dành cho chương trình cử nhân và thạc sĩ

Alumni Discount

10% học phí Dành cho cựu sinh viên tốt nghiệp từ trường Đại học Kingston học tiếp lên thạc sĩ

Family Bursary

10% học phí Dành cho sinh viên có người thân (vợ chồng / bố mẹ / anh chị em ruột / con cái) từng học tại trường

>> Xem thêm thông tin học bổng

30/ Leicester University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN
10% – 5.600 GBP Dành cho chương trình cử nhân và thạc sĩ (tùy từng khối ngành)

Citizens of Change 100 Scholarship

50% học phí Dành cho chương trình cử nhân

Science and Engineering International Merit Scholarship

3000 – 5000 GBP/năm Dành cho chương trình cử nhân và thạc sĩ của khoa Khoa học và Kỹ thuật

Media, Communications and Sociology International Merit Scholarship

3000 – 5000 GBP/năm Dành cho chương trình cử nhân và thạc sĩ của khoa Media, Truyền thông và Xã hội học

GSC Principal’s Award

10% học phí Dành cho sinh viên hoàn thành dự bị đại học có điểm số cao nhất

GSC High Achiever’s Award

2.500 GBP/năm Dành cho sinh viên hoàn thành dự bị đại học có kết quả học tập tốt

ULSB International Merit Scholarship

3000 GBP/năm Dành cho chương trình cử nhân và thạc sĩ của khoa Kinh doanh

LLM Scholarship

2.300 GBP/năm Dành cho chương trình thạc sĩ của khoa Luật

Family Loyalty Discount

10% học phí Dành cho bậc cử nhân và thạc sĩ

31/ Liverpool University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Vice-Chancellor’s International Attainment Scholarship (Undergraduate)

2000 – 2.500 GBP Dành cho bậc cử nhân

Vice-Chancellor’s International Attainment Scholarship (Postgraduate)

2.500 GBP Dành cho bậc thạc sĩ

ULMS Southeast Asia Excellence Scholarship

50% học phí Dành cho khóa thạc sĩ của khoa Quản trị

>> Xem thêm thông tin học bổng

32/ University of Exeter

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Undergraduate Global Excellence Scholarships

100% – £5000 – £10.000 Dành cho năm đầu của chương trình cử nhân

Global Excellence Scholarships 2023 – Postgraduate Taught (Masters)

£5000 – £10.000 Dành cho bậc thạc sĩ

‘Green Futures’ Postgraduate Taught Scholarships

Toàn bộ học phí và trợ cấp sinh hoạt phí Dành cho ứng viên đến từ các nước có thu nhập trung bình, chưa từng học tập hay làm việc tại các nước thu nhập cao

Yêu cầu nộp bài luận cá nhân 500 từ

Học bổng Progression Scholarship

10% học phí Dành cho bậc cao học, cấp cho năm đầu tiên

Yêu cầu đáp ứng điều kiện đầu vào chương trình cao học đã lựa chọn

University of Exeter Alumni Scholarship

10% học phí

 

Dành cho ứng viên bậc cao học đã tốt nghiệp Đại học Exeter, cấp cho năm đầu tiên

Yêu cầu đáp ứng điều kiện yêu cầu đầu vào chương trình cao học đã lựa chọn

Better World Scholarship (MBA Programme Director Scholarships)

Lên đến £500.000 Học bổng xét dựa trên thành tích học tập nổi bật, hoặc cần hỗ trợ tài chính

Yêu cầu đáp ứng các tiêu chuẩn của chương trình

The Exeter MBA SDG Scholarship

50% học phí  

>> Xem thêm thông tin học bổng

33/ Loughborough University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Loughborough University International Scholarship

25% học phí Dành cho chương trình cử nhân và thạc sĩ

34/ Manchester Metropolitan University

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG THÔNG TIN
2000 GBP mỗi năm Dành cho bậc cử nhân
Lên đến 3000 GBP Dành cho bậc thạc sĩ
Chancellor & Vice Chancellor’s International Scholarship £6000 – £8000 Yêu cầu điền form online và bài luận 500 từ trình bày thành tích học thuật, vì sao lựa chọn Đại học Manchester Metropolitan và những lợi ích học bổng mang lại cho kế hoạch tương lai

>> Xem thêm thông tin học bổng

35/ University of Warwick

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Albukhary Undergraduate Scholarships

20.000 GBP Dành cho toàn bộ thời gian học chương trình cử nhân

Warwick Undergraduate Global Excellence Scholarship

 • 20 suất 100% học phí
 • 160 suất £13.000/năm
 • 70 suất £2000/năm
Dành cho bậc cử nhân

>> Xem thêm thông tin học bổng

36/ Middlesex University London

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Academic Excellence Scholarship

Lên đến 2000 GBP Dành cho ứng viên hệ cử nhân / thạc sĩ có điểm GPA đạt 8.0/10 hoặc tương đương

Merit Award

Lên đến 1000 GBP Dành cho sinh viên có điểm thi IELTS từ 5.0 trở lên

The Alumni Bursary

Lên đến 20% học phí khóa thạc sĩ Dành cho các sinh viên hệ đại học, bao gồm cả những sinh viên đã hoàn thành khóa học cao nhất của trường

>> Xem thêm thông tin học bổng

37/ University of Dundee

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Al-Maktoum College Hamdan Bin Rashid Award

£7.500 Dành cho chương trình: Islamic Banking and Finance MSc, Islamic Banking, Finance and International Business MSc, Islamic Finance MSc

Al-Maktoum College Living Support Bursary Business

£5000

 

Dành cho chương trình Islamic Banking and Finance MSc, Islamic Banking, Finance and International Business MSc, Islamic Finance MSc

Alumni Scholarship

Lên đến £3000 Dành cho chương trình sau đại học

Discover Business at Dundee

£2000/năm Dành cho chương trình cử nhân và sau đại học ngành Business (Accountancy / Economics / Finance / International Business)

Global Citizenship Scholarship

£5000/năm Dành cho chương trình cử nhân và sau đại học

Global Excellence Scholarship

£6000/năm

 

Dành cho chương trình cử nhân và sau đại học các ngành

Alumni Scholarship

Lên đến £3000 Dành cho chương trình sau đại học

International College Dundee Progressing with Excellence Scholarship (Taught Postgraduate)

Lên đến £6000/năm Dành cho chương trình thạc sĩ tín chỉ

International College Dundee Progressing with Excellence Scholarship (Undergraduate)

Lên đến £6000/năm Dành cho chương trình cử nhân

>> Xem thêm thông tin học bổng

38/ University of Huddersfield

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Merit-based Scholarship

Lên đến £4000 Dành cho chương trình cử nhân và sau đại học

Vice Chancellor’s Scholarship

50% học phí Dành cho chương trình nghiên cứu
£2000 – £4000 Dành cho bậc đại học

Học bổng xét dựa trên thành tích học tập

£3000 – £4000 dựa trên thành tích học tập Dành cho bậc sau đại học

Học bổng xét dựa trên thành tích học tập

>> Xem thêm thông tin học bổng

39/ Coventry University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

International Pathways Scholarship

£3000 Dành cho chương trình dự bị đại học, International year one và dự bị thạc sĩ

Alumni Discount

20% học phí Dành cho cựu sinh viên của trường học tiếp lên chương trình sau đại học

>> Xem thêm thông tin học bổng

40/ London South Bank University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

International Merit Scholarships

£4000 Dành cho chương trình cử nhân, thạc sĩ tín chỉ

International Scholarships

£1.500 Dành cho chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ

Loyalty Award

20% học phí Dành cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân và tiếp tục học lên thạc sĩ tại trường

Early Payment Discount

5% học phí Dành cho sinh viên nộp tiền sớm

ONCAMPUS London South Bank Merit Scholarship

25% học phí mỗi năm học Dành cho sinh viên hoàn thành chương trình chuyển tiếp tại ONCAMPUS LSB (dự bị đại học hoặc International Year 1)

>> Xem thêm thông tin học bổng

41/ Heriot-Watt University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Postgraduate Merit Scholarship

£1.500 – £3000 Dành cho chương trình thạc sĩ tín chỉ

42/ University of Sunderland

Học bổng 50% (chỉ áp dụng cho Sunderland main campus)

Điều kiện xét học bổng:

 • GPA 8.0/10 trở lên
 • IELTS 6.0 trở lên
 • Nhận được offer letter cho một khóa học cử nhân hoặc thạc sĩ kỳ tháng 1/2024
 • Vượt qua vòng phỏng vấn học bổng

Học bổng ký túc xá (chỉ áp dụng cho Sunderland campus) 

Điều kiện xét học bổng:

 • Nhận được offer letter cho một khóa cử nhân hoặc thạc sĩ kỳ tháng 1/2024
 • Hoàn thành các điều kiện trong offer letter
 • Vượt qua vòng phỏng vấn học bổng

Học bổng sinh viên quốc tế (sinh viên không cần apply) 

 • Khóa cử nhân: Giảm £1.400 cho tất cả sinh viên quốc tế
 • Khóa thạc sĩ: Giảm £900 cho tất cả sinh viên quốc tế

Prompt Payment Discount

Tất cả sinh viên học khóa thạc sĩ tại London campus sẽ được giảm  £1000 nếu đóng đầy đủ học phí trước khi xin CAS letter.

Học bổng cựu sinh viên (Alumni) 

 • Sunderland campus: Giảm 20% học phí cho tất cả cựu sinh viên học tiếp lên một khóa thạc sĩ tại Đại học Sunderland
 • London campus: Giảm £1.500 học phí khóa MBA và  giảm £1000 học phí khóa MA / MSc

42/ Bangor University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Vice-Chancellor Scholarship

£10.000 Dành cho chương trình cử nhân và thạc sĩ

Deans Scholarship

Lên đến £6000 Dành cho năm 1 chương trình cử nhân, cấp cho năm đầu tiên
Lên đến £5000 Dành cho chương trình sau đại học

International Scholarship

Lên đến £4000 Dành cho năm 1 chương trình cử nhân, cấp cho năm đầu tiên
Lên đến £3000 Dành cho chương trình sau đại học

Professional Experience Scholarship

Lên đến £5000 Dành cho chương trình sau đại học

Yêu cầu ứng viên có 3 năm kinh nghiệm làm việc trở lên

Alumni / Existing Students / Family Discount

£1000 Dành cho chương trình sau đại học

Snowdon Masters Scholarships

£30.000 Dành cho chương trình sau đại học

Global Wales Postgraduate Scholarship

£10.000 Dành cho chương trình thạc sĩ

43/ University of Greenwich

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

International Scholarships Award

£3000 Dành cho chương trình đại học và sau đại học

44/ De Montfort University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

International Scholarship

£1.500 Dành cho chương trình đại học và sau đại học

Sustainablity Scholarship

Lên đến £4000  Dành cho chương trình sau đại học

45/ Leeds Beckett University

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ

Học bổng bậc dự bị International Foundation Year

£1.500 (chỉ cho năm đầu tiên)

Học bổng khóa cử nhân

£1000/năm

Học bổng khóa sau đại học 

£5000 (chỉ cho năm đầu tiên)

Học bổng bậc nghiên cứu

£1.500/năm

Leeds School of Architecture International Scholarship 

46/ University of Gloucestershire

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

International Grant Award

£3000 Dành cho các chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ

International Undergraduate Scholarship (IUS)

50%  học phí Dành cho chương trình cử nhân

International Postgraduate Scholarship (IPS)

50%  học phí Dành cho chương trình thạc sĩ

Progression Partner Award

£5000

 

Dành cho sinh viên chuyển tiếp vào chương trình cử nhân Đại học Gloucestershire từ các đối tác

47/ University of Salford

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Salford International Excellence Award

£1000 – £5000 Dành cho chương trình cử nhân và sau đại học

Yêu cầu nộp bài luận 300 từ

Global Gold Excellence Scholarship

£3.500 Dành cho chương trình cử nhân và sau đại học

Global Silver Excellence Scholarship

£3000 Dành cho chương trình cử nhân và sau đại học

Energy Industries International Scholarship

£5000 Dành cho chương trình MSc Petroleum and Gas Engineering

Health Heroes Scholarships

£2000 – £3.500 Dành cho các chương trình: BSc Nursing Studies (Top Up), MA Nursing (Adult), MSc Nursing, MSc Midwifery

MSc Public Health International Scholarship

50% học phí Dành cho sinh viên theo học chương trình MSc Public Health International

48/ The University of Law

Học bổng £2000 – £3000 cho bậc cử nhân và sau đại học.

>> Xem thêm thông tin học bổng của hơn 100 trường đại học khác

Học bổng Anh
Sinh viên du học Anh có rất nhiều cơ hội “săn” học bổng giá trị cao

Học bổng khối các trường đào tạo dự bị đại học và cao đẳng tại Anh Quốc

1/ Tập đoàn INTO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỌC BỔNG THÔNG TIN

INTO University of East Anglia

Lên đến 50% học phí Dành cho chương trình Newton A-Level
Lên đến £5000/năm Dành cho các sinh viên hoàn thành chương trình Newton A-Level Science và chuyển tiếp lên chương trình đại học chuyên ngành Khoa học tại UEA
Lên đến £5000 Dành cho sinh viên hoàn thành chương trình Foundation tại INTO UEA và chuyển tiếp lên chương trình đại học tại UEA (ngoại trừ các chương trình thuộc Faculty of Medicine and Health Sciences)
£2000 Dành cho sinh viên nhập học chương trình International Year One in International Development with Media tại INTO UEA
£2000 Cấp cho năm 2 và năm 3 khi sinh viên thành công chuyển tiếp lên chương trình đại học tại UEA

INTO Newcatsle University

£10.000 – £20.000 50% cho chương trình Foundation và 50% cho năm 1 đại học khi sinh viên thành công chuyển tiếp lên Newcastle University

Dành cho sinh viên nhập học chương trình Foundation 3 kỳ tại INTO Newcastle University

Newcatsle University London

£5000 Dành cho chương trình dự bị đại học, International Year 1 và dự bị thạc sĩ
£3000 Dành cho chương trình cử nhân
50% học phí Dành cho chương trình sau đại học

INTO University of Exeter

£7.500 Dành cho chương trình dự bị đại học, International Year 1 và dự bị thạc sĩ
£5000 Dành cho chương trình cử nhân chuyển tiếp từ dự bị

INTO Queen’s University of Belfast

£4000 Dành cho chương trình dự bị đại học, International Year 1 và dự bị thạc sĩ

INTO Manchester- University of Machester

£5000 Dành cho chương trình dự bị đại học

INTO Manchester- Machester Metropolitan University

£5000 Dành cho chương trình dự bị đại học, International Year 1

INTO Manchester

£5000 Dành cho chương trình dự bị đại học, International Year 1 và dự bị thạc sĩ

INTO City University London

£4000 Dành cho chương trình dự bị đại học và dự bị thạc sĩ
£3000 Dành cho chương trình cử nhân chuyển tiếp từ dự bị

INTO London

30% học phí Dành cho chương trình dự bị đại học, International Year 1 và dự bị thạc sĩ

INTO Stirling Scotland

£4000 Dành cho chương trình dự bị đại học, International Year 1 và dự bị thạc sĩ

2/ Tập đoàn Navitas

Học bổng £500 – £1000 – 10% học phí dành cho chương trình dự bị đại học, International Year 1 và dự bị thạc sĩ vào các trường đại học sau:

 • University of Portsmouth
 • Robert Gordon University
 • University of Hertfordshire
 • Swansea University
 • Birmingham City University
 • Brunel University London
 • Anglia Ruskin University
 • University of Northampton
 • University of Plymouth
 • University of Leicester
 • University Academy 92

3/ Tập đoàn Study Group

Học bổng £1000 – £4000 cho chương trình dự bị đại học, International Year 1 và dự bị thạc sĩ vào các trường đại học sau:

 • University of Aberdeen
 • Cardiff Univeristy
 • Coventry University London
 • Durham University
 • University of Huddersfield
 • University of Huddersfield London
 • Kingston University London
 • University of Lancaster
 • University of Leeds
 • Leeds Beckett University
 • University of  Lincoln
 • Liverpool John Moores University
 • Royal Holloway University of London
 • University of Sheffield
 • University of Strathclyde
 • University of Surrey
 • University of Sussex

4/ Tập đoàn Kaplan

 • Học bổng lên đến 3000 GBP dành cho các chương trình của Russell Group University (trừ chương trình UBP và IFP)
 • Học bổng lên đến 2.500 GBP dành cho chương trình UBP và IFP
 • Học bổng đến 2000 GBP dành cho các chương trình khác
 • Học bổng đến 4000 GBP dành riêng cho sinh viên York International Pathway College

Các trường đại học đối tác của Kaplan:

 • Aston University
 • Bournemouth University
 • City University of London
 • Cranfield University
 • Nottingham Trent University
 • University of Birmingham
 • University of Brighton
 • University of Essex
 • University of Glasgow
 • University of Liverpool
 • University of Nottingham
 • University of Westminster
 • University of York
 • University of the West of England (UWE Bristol)
 • University of Aberdeen
 • University of Salford

5/ ONCAMPUS – CEG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỌC BỔNG THÔNG TIN

London Southbank University

Merit Scholarship 25% học phí mỗi năm học bậc cử nhân Dành cho sinh viên có điểm số xuất sắc tại ONCAMPUS London South Bank
Early Payment Discount 5% học phí Dành cho sinh viên nộp đặt cọc sớm vào LSBU
Học bổng Anh
Hầu hết các trường đại học ở Anh Quốc đều có chương trình học bổng cho sinh viên quốc tế

Học bổng khối các trường đào tạo A-Level tại Anh Quốc

1/ INTO Newton A-level- Uni. of East Anglia

HỌC BỔNG GIÁ TRỊ THÔNG TIN

Newton A-Level Scholarship

50% học phí (lên đến £28.500) Dành cho chương trình A-Level

Newton Science Progression Scholarship

£5000 mỗi năm (tổng giá trị lên đến £15.000) Dành cho sinh viên hoàn tất chương trình Newton A-Level và học lên chương trình cử nhân ngành Khoa học (ngoại trừ Medicine) tại UEA

2/ CATS Global Schools

Hoàn trả học phí và phí nhà ở của 2 năm học cuối cùng cho các học sinh xuất sắc hoàn thành khóa A-Level hoặc IB và được nhận vào Đại học Oxford hoặc Cambridge.

Học bổng Anh
Anh Quốc cung cấp nền giáo dục đẳng cấp với văn bằng đắt giá

Tham khảo năng lực học sinh tương ứng với mức học bổng có thể đăng ký

Mức học bổng Điều kiện đăng ký
100% học phí GPA 95% – 100%, IELTS ≥ 7.0
50% học phí GPA ≥ 92%, IELTS ≥ 6.5
30% học phí GPA ≥ 85%, IELTS ≥ 6.5
10% – 20% học phí GPA ≥ 75%, IELTS ≥ 6.0

Hồ sơ xin học bổng du học Anh

 • Học bạ / bảng điểm của khóa học gần nhất
 • Bằng tốt nghiệp bậc học cao nhất
 • Hộ chiếu (trang có ảnh và chữ ký)
 • Tiếng Anh và / hoặc chứng chỉ chuẩn hóa (PTE A / IELTS / TOEFL / SAT / GMAT / GRE…)
 • Thành tích khoa học, hoạt động ngoại khóa, các bài viết nghiên cứu (nếu có)

Ứng viên xin học bổng bậc thạc sĩ, tiến sĩ sẽ cần thêm:

 • Work CV
 • 1 personal statement
 • 2 thư giới thiệu

Lưu ý khác

– Với những học sinh đạt học bổng bán phần (chỉ có học phí hoặc một phần học phí, hoặc một phần tiền ăn ở…), các bạn cần tính toán để đủ tiền trang trải các phí còn lại như học phí, sinh hoạt phí…

– Một số nước khi xin học bổng thì cần hồ sơ đầy đủ và nhiều loại giấy tờ, một số nước khác chỉ xét GPA và trình độ tiếng Anh.

Liên hệ với Viet Global để được hướng dẫn hồ sơ xin học bổng du học Anh.

ĐỂ LẠI THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  – Hotline / Zalo: 0908 558 959

  – Email: hcmc@hcv.edu.vn

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Đăng ký tư vấn

  Hotline: 090 855 8959
  Gọi tư vấn cho tôi
  close-link
  Contact Me on Zalo
  Call Now Button0908558959