fbpx

Các trường tại Trung Quốc

Du học Trung Quốc: Chương trình vừa học vừa làm của Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử Quế Lâm thông báo tuyển sinh

Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử Quế Lâm thông báo nhận đơn ghi danh hệ vừa học vừa làm. Khi tham gia chương trình này, sinh viên có 2 tháng học tại trường và 4 tháng thực tập tại nhà máy mỗi học kỳ.

Du học Trung Quốc: Thông tin tuyển sinh chương trình vừa học vừa làm của Đại học Ngoại ngữ Quảng Tây

Đại học Ngoại Ngữ Quảng Tây thông báo tuyển sinh hệ vừa học vừa làm. Sinh viên tham gia chương trình được bố trí đi thực tập tại nhà máy mỗi học kỳ. Hoàn thành chương trình học, các bạn được cấp bằng cao đẳng.

Du học Trung Quốc: Đại học Ngoại ngữ Quảng Tây chiêu sinh hệ vừa học vừa làm ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc

Đại học Ngoại ngữ Quảng Tây (Guangxi University of Foreign Languagues) thông báo tuyển sinh cho hệ vừa học vừa làm (khóa ngắn hạn), chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc.