fbpx

Du học Đài Loan: Các trường dạy bằng tiếng Anh có học bổng từ 50% – 100%

english_taiwan

Đài Loan ngày nay là một điểm đến du học được đông đảo học sinh, sinh viên quốc tế lựa chọn. Sở hữu nền giáo dục chất lượng hàng đầu châu Á, cộng với chi phí du học rẻ chính là ưu điểm nổi bật của du học Đài Loan. Tuy nhiên, có một số bạn còn đắn đo và lưỡng lự có nên du học Đài Loan hay không, vì trình độ Hoa ngữ của bản thân còn yếu. Vấn đề đó hoàn toàn có thể giải quyết và không đáng lo ngại, bởi vì tại Đài Loan có rất nhiều trường giảng dạy bằng tiếng Anh, đây là một điểm cộng rất lớn giúp quốc gia này thu hút thêm nhiều sinh viên quốc tế đến học tập, không chỉ châu Á mà còn có cả sinh viên châu Âu, châu Mỹ, châu Úc…

Ưu điểm của chương trình du học bằng tiếng Anh tại Đài Loan

Du học bằng tiếng Anh tại Đài Loan, sinh viên sẽ có cơ hội rèn luyện và phát triển thêm vốn tiếng Hoa trong quá trình học tập, làm việc, sinh sống và tiếp xúc với những người dân bản xứ. Đặc biệt hơn nữa, đối với chương trình này, sinh viên còn được Chính phủ và nhiều trường Đài Loan hỗ trợ tài chính và cung cấp những suất học bổng có giá trị từ 50 – 100%.

Du học bằng tiếng Anh tại Đài Loan nên chọn trường nào?

Viet Global gửi đến các bạn danh sách các trường dạy bằng tiếng Anh và có chương trình học bổng tốt dành cho sinh viên quốc tế.

School College International Programs Degree  

Taiwan Scholarship sponsor program

(ø)

ASIA University College of Humanities and Social Socience Department of Psychology Master ø
ASIA University College of Computer Science Department of Computer Science and Information Engineering Master ø
ASIA University College of Management Department of Business Administration Bachelor ø
ASIA University College of Management Department of Business Administration Master ø
ASIA University College of Management Department of Business Administration (Business Economics and Strategy) PhD ø
ASIA University College of Computer Science Department of Computer Science and Information Engineering PhD ø
ASIA University College of Management Department of International Business Master ø
ASIA University College of Health Science Department of Healthcare Administration PhD ø
ASIA University College of Health Science Department of Healthcare Administration Master ø
ASIA University College of Health Science Department of Health and Nutrition Biotechnology Master ø
ASIA University College of Management Department of Finance Bachelor ø
ASIA University College of Management Department of Finance Master ø
ASIA University College of Health Science Department of Biotechnology Master ø

 

ASIA University College of Computer Science Department of Biomedical Informatics PhD ø
ASIA University College of Computer Science Department of Biomedical Informatics Master ø
Chang Gung University College of Medicine Graduate Institute of Biomedical Sciences, Division of Biotechnology PhD
Chang Gung University College of Medicine Graduate Institute of Medical physics and Imaging Scienc Master
Chang Gung University College of Medicine Master’s Degree Program in Molecular Medicine (English Program) Master ø
China Medical University College of Chinese Medicine Graduate Institute of Acupuncture Science- International Master ø
Master Program
Chinese Culture University College of Business Administration English Master’s Program of Global Business Master ø
Chung Hua University College of Management International Master of Business Administration (IMBA) Program Master ø
Chung Yuan Christian University College of Commerce International Master of Business Administration Master ø
Dayeh University College of Foreign Languages Department of English Language Bachelor
Dayeh University College of Foreign Languages Graduate Institute of Applied Foreign Languages Master
Fo Guang University College of Buddhist Studies Department of Buddhist Studies Master
Fu Jen Catholic University College of Human Ecology International Master Degree Program in Fashion and Brand Management Master ø
Fu Jen University College of Foreign Languages English Language and Literature Bachelor ø
Fu Jen University College of Foreign Languages English Language and Literature(Master’s Program) Master ø
Fu Jen University College of Management MBA Program of Global Entrepreneurial Management and Business Administration EMBA ø
I-Shou University International College Department of Entertainment Management Bachelor
I-Shou University International College Department of International Business Administration Bachelor

 

I-Shou University International College Department of International Finance Bachelor
I-Shou University College of Electrical and Information Engineering Department of Electrical Engineering Bachelor
I-Shou University College of Management Postgraduate Programs in Management, Master’s Program Master
I-Shou University College of Language Arts Department of Applied English Bachelor
I-Shou University College of Language Arts Department of Applied English Master
I-Shou University International College Department of Tourism and Hospitality Bachelor
Kainan University International Honor Program Bachelor ø
Kaohsiung Medical University College of Health Science Undergraduate Program in Biomedical Sciences for the Gambia Bachelor ø
Ming Chuan University College of Management(Taoyuan) Department of Business Administration Master ø
Ming Chuan University International College(Taoyuan) Travel and Tourism Program Bachelor ø
Ming Chuan University College of Management(Taipei) Finance International Class Bachelor ø
Ming Chuan University nternational College(Taoyuan) International Business and Management Program Bachelor ø
Ming Chuan University International College(Taoyuan) Graduate School of International Affairs Master ø
Ming Chuan University International College(Taoyuan) International Trade and Management Program Bachelor ø
Ming Chuan University International College(Taoyuan) Chinese for Professional Studies Program Bachelor ø
Ming Chuan University International College(Taoyuan) English for Professional Studies Program Bachelor ø

 

Ming Chuan University International College(Taoyuan) Journalism and Mass Communication Program Bachelor ø
Ming Chuan University International College(Taoyuan) Applied Computing Program Bachelor ø
National Central University College of Earth Science International Ph.D. Graduate Program for Earth System Science Master ø
National Central University College of Engineering Intl.Environment Sustainable Development EMBA ø
National Central University Graduate Institute of Statistics Applied Materials Science International Graduate Master Program Master ø
National Cheng Kung University Department of Materials Science and Engineering International Curriculum for Advanced Materials Program(iCAMP) Master ø
National Cheng Kung University Institute of Molecular Medicine International Graduate Program on Molecular and Cell Biology PhD ø
National Cheng Kung University International Master Program on Natural Hazards Mitigation and Management Master ø
National Chengchi University College of Social Science International Doctoral Program in Asia-Pacific Studies PhD ø
National Chengchi University College of Social Science International Master’s Program in Asia-Pacific Studies Master ø
National Chengchi University College of Communication The International Master’s Program in International Communication Studies Master ø
National Chengchi University College of Commerce International Master of Business Administration Program Master ø
National Chengchi University International Master’s Program in International Studies (IMPIS) Master ø
National ChengKung University College of Management Institute of International Management PhD ø
National ChengKung University College of Management Institute of International Management Master ø
National ChengKung University College of Management Institute of International Management Master ø
National ChengKung University College of Planning and Design Institute of Creative Industries Design Master ø

 

National ChengKung University College of Planning and Design Institute of Creative Industries Design Master ø
National Chiao Tung University College of Management Master Degree Program of Global Business Administration Master ø
National Chiao Tung University College of Electrical and Computer Engineering EECS International Graduate Program Master ø
National Chiao Tung University College of Hakka Studies International Master’s Program in Inter-Asia Cultural Studies Master ø
National Chiao Tung University Inter-Disciplinary Programs The International Master Program for Interdisciplinary Molecular Science of Materials Master ø
National Chiayi University College of Management Global Master Program of Toursim and Management, college of Management Master ø
National Chung Cheng University College of Engineering Department of Electrical Engineering Bachelor ø
National Chung Cheng University College of Engineering Department of Electrical Engineering Master ø
National Chung Cheng University College of Engineering Department of Electrical Engineering Master ø
National Chung Cheng University College of Law Department of Financial & Economic Law Master ø
National Chung Cheng University College of Education Graduate Institute of Education Master ø
National Chung Cheng University College of Education Department of Athletic Sports Bachelor ø
National Chung Cheng University College of Education Department of Athletic Sports (Master Program in Sport and Leisure Education Master ø
National Chung Cheng University Graduate Institute of Education International Master Program of Educational Leadership and Management Development Master ø
National Chung Hsing University College of Management Graduate Institute of Technology & Innovation Management Master ø
National Chung Hsing University College of Management Graduate Institute of Technology & Innovation Management Master ø
National Chung Hsing University College of Management Graduate Institute of Technology & Innovation Management Master ø

 

National Chung Hsing University College of Agriculture and Natural Resoures International Bachelor’s Program of Agribusiness (IBPA) Bachelor ø
National Chung Hsing University College of Agriculture and Natural Resoures International Master Program of Agriculture (IMPA) Master ø
National Dong Hwa University College of Management Bachelor Program of Management Science and Finance Bachelor
National Kaohsiung Normal University College of Education Department of Business Management EMBA ø
National Kaohsiung Normal University College of Education Department of Business Management Master ø
National Kaohsiung Normal University College of Education Department of Business Management Bachelor ø
National Kaohsiung Normal University College of Humanities Graduate Institute of Taiwan History, Culture and Languages Master ø
National Quemoy University Humanties & Social Academic Area Department of International and Mainland China Affairs Bachelor
National Quemoy University Humanties & Social Academic Area Language and Intercultural Master ø
National Sun Yat-sen University College of Management Master of Business Administration program in International Business Master ø
National Sun Yat-sen University College of Engineering Iinternational Master’s program in Electric power Master ø
National Sun Yat-sen University Institute of Human Resource Management Master of Human Resource Management Master ø
National Sun Yat-sen University College of Social Sciences International Master Program in Asia-Pacific Affairs Master ø
National Taichung University of Education College of Humanities Eepartment of English Bachelor ø
National Taipei University College of Public Affairs Department of Public Administration and Policy Bachelor ø
National Taipei University College of Commerce Department of Business Administration Bachelor ø
National Taipei University College of Commerce Department of Business Administration Master ø

 

National Taipei University College of Law Department of Law Bachelor ø
National Taipei University College of Commerce Department of Finance and Cooperative Management Bachelor ø
National Taipei University College of Commerce Department of Finance and Cooperative Management Master ø
National Taipei University College of Electrical Engineering and Science Computer Department of Electrical Engineering Master ø
National Taipei University College of Humanities Department of Foreign Languages and Applied Linguistics Bachelor ø
National Taipei University College of Public Affairs Department of Public Finance Bachelor ø
National Taipei University College of Commerce Department of Statistics Bachelor ø
National Taipei University College of Electrical Engineering and Science Computer Department of Communication Engineering Master ø
National Taipei University College of Commerce Department of Accountancy Bachelor ø
National Taipei University College of Electrical Engineering and Science Computer Department of Computer Science and Information Engineering Bachelor ø
National Taipei University College of Electrical Engineering and Science Computer Department of Computer Science and Information Engineering Master ø
National Taipei University College of Public Affairs International Program on Urban Governance(IPUG) Master ø
National Taipei University Department of Business Administration Global Master of Business Administration (GMBA) Master ø
National Taiwan Normal University International Studies and Education for Overseas Chinese Graduate Institute of International Human Resource Development Master ø
National Taiwan Ocean University College of Life Science Department of Aquaculture (International Master Program in Marine Sciences and Resource Management) Master ø
National Taiwan Ocean University College of Life Science Department of Aquaculture (International Master Program in Aquaculture Science and Technology) Master ø
National Taiwan University College of Management Global MBA Master ø

 

National Taiwan University College of Medicine Ph.D. of Translational Medicine Program PhD ø
National Taiwan University of Arts College of Fine Arts Master of Oriental Art Curriculum in English Master ø
National Tsing Hua University College of Nuclear Science Nano Science and Technology PhD ø
National Tsing Hua University College of Nuclear Science Nano Science and Technology Master ø
National Tsing Hua University College of Science Chemical Biology and Molecular Biophysics, Molecular Sciences and Technolgy PhD ø
National Tsing Hua University College of Science Chemical Biology and Molecular Biophysics Master ø
National Tsing Hua University College of Life Science Chemical Biology and Molecular Biophysics, Bioinformatics PhD ø
National Tsing Hua University College of Life Science Bioinformatics Master ø
National Tsing Hua University College of Technology Management Program for International MBA Master ø
National Tsing Hua University College of Electrical Engineering and Computer Science Computational Linguistics and Chinese Language Processing PhD ø
National Tsing Hua University College of Electrical Engineering and Computer Science International Master Program in Information Systems and Applications Master ø
National United University College of Electrical Engineering and Computer Science Department of Electro-Optical Engineering Master
National United University College of Management Department of Finance Bachelor
National University of Kaohsiung College of Management International Master of Business Administration Master ø
National Yang-Ming University College of Medicine International Health Program Master ø
Providence University Graduate International Program Master ø

 

Shih Chien University Department of Applied Foreign Languages Master’s Program in Applied Foreign Languages Master ø
Shih Hsin University College of Management International Master of Business Administration EMBA ø
Shih Hsin University International Masters Program of Persuasive Communication Master ø
Shih Hsin University Graduate Institute for Social Transformation Studies International Master’s Program in Inter-Asia Studies Master ø
Taipei Medical University College of Public Health and Nutrition Master Program in Global Health and Development Master ø
Taipei Municipal University of Education School of Humanities and Arts English Department Bachelor
Taipei Municipal University of Education School of Humanities and Arts English Department Master
Taipei National University of the Art School of Culture Resource International Master of Arts Program in Cultural and Creative Industries Master ø
Taipei Physical Education College Taipei Physical Education College Graduate Institute of Sports Training PhD
Tamkang University College of Global Entrepreneurial Development Department of Global Politics and Economics Bachelor ø
Tamkang University College of Global Entrepreneurial Development Department of Multicultural and Linguistic Studies Bachelor ø
Tamkang University College of International Studies Doctoral Program, Graduate Institute of the Americas PhD ø
Tamkang University College of International Studies Master’s Program, Division of American Studies, Graduate Institute of the Americas Master ø
Tamkang University College of Commerce Department of International Business Bachelor ø
Tamkang University College of Global Entrepreneurial Development Department of International Tourism Management Bachelor ø

 

Tamkang University College of Global Entrepreneurial Development Department of Information and Communications Technology Bachelor ø
Tamkang University College of Global Entrepreneurial Development Department of Innovative Information and Technology Bachelor ø
University of Kang Ning College of Management Department of International Business Administration Bachelor
University of Kang Ning College of Management Department of International Business Administration Bachelor
Yuan Ze University Global Logistics and Services Science English Master Program Master ø
Yuan Ze University College of Management Global Business Concentration Master ø

>> Xem thêm: Thông tin một số trường hàng đầu tại Đài Loan

Vui lòng liên hệ với Viet Global để được tư vấn về du học Đài Loan.

ĐỂ LẠI THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

– Hotline / Zalo: 0908 558 959

– Email: hcmc@hcv.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký tư vấn

Hotline: 090 855 8959
Gọi tư vấn cho tôi
close-link
error: Content is protected !!